O ZAKŁADZIE

Przedsiębiorstwo Państwowe Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 z siedzibą w Zegrzu zostało powołane w 1955 roku przez Ministra Obrony Narodowej na potrzeby remontu i produkcji sprzętu łączności dla Sił Zbrojnych RP.

 
Firma w okresie swojej działalności, jako główny integrator i dostawca realizowała programy Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie produkcji i modernizacji mobilnych systemów łączności polowej oraz programy Telekomunikacji Polskiej mobilnych systemów łączności cyfrowej.

Z dniem 01.01.2008r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 zostały przekształcone w Spółkę Akcyjną, która jako Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. kontynuuje dotychczasową działalność w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A..

Skład Zarządu III Kadencji WZŁ Nr 1 S.A.: 
1.  Robert ORZOŁ  -  Prezes Zarządu  -  Dyrektor Naczelny


Obecnie zatrudniamy 188 osób i 90% sprzedaży stanowi produkcja mobilnych systemów łączności naziemnej i satelitarnej. Jesteśmy również operatorem satelitarnym i świadczymy usługi telekomunikacyjne w oparciu o technologie satelitarne, zarówno dla sektora rządowego jak i prywatnego.

Firma posiada wszystkie wymagane prawem zezwolenia i koncesje niezbędne do prowadzenia działalności na  rynku wojskowym  oraz  stosowne certyfikaty  systemów  zarządzania  jakością  ISO i AQAP.

Firma realizuje projekty w pełnym cyklu rozwojowym:
 • opracowanie koncepcji,
 • opracowanie dokumentacji technicznej,
 • produkcja,
 • zabezpieczenie serwisu i wsparcia technicznego.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. swoją pozycję na rynku budują w oparciu o:
 • oferowanie produktów zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami,
 • wysoką jakość realizowanych wyrobów i usług,
 • sprawny system serwisu i wsparcia technicznego.
Zasadnicze grupy realizowanych projektów:
 • Ruchome węzły łączności cyfrowej,
 • Mobilne aparatownie komutacyjne i transmisyjne,
 • Mobilne terminale satelitarne,
 • Przenośno - przewoźne terminale satelitarne,
 • Mobilne aparatownie radioodbiorcze,
 • Mobilne cyfrowe linie radiowe  o przepływności do 155 Mb/s,
 • Mobilne moduły stanowisk dowodzenia,
 • Aparatownie zarządzania systemami łączności,
 • Mobilne kancelarie kryptograficzne,
 • Mobilne maszty antenowe,  
 • Anteny kierunkowe na pasmo do 5GHz,  
 • Modernizacje systemów łączności,
 • Satelitarne usługi telekomunikacyjne, 
 • Szkolenie i serwis techniczny
 • Wsparcie techniczne.

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.

 

poleć artykuł wersja do druku