Aktualności

18 października 2023

Życzenie z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki

17 października 2023

I Etap realizacji Projektu MCC1 zakończony

13 października 2023

WZŁ-1 zakończyły pierwszy etap szkoleń dla użytkowników dokompletowanych aparatowni RWŁC 10/T

3 października 2023

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. zawarły z firmą Raytheon porozumienie ws. projektów komercyjnych dedykowanych dla II fazy Programu WISŁA

29 września 2023

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za projekt „Mobilnej Platformy Kryminalistycznej”

25 września 2023

Prezentacja nowoczesnych systemów łączności dedykowana żołnierzom Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

15 września 2023

Wyróżnienie Specjalne Ministra Obrony Narodowej

8 września 2023

Nagroda Defender dla Mobilnego Węzła Łączności systemu WISŁA – MCC1

8 września 2023

Media o Narodowym Systemie Rozpoznania Satelitarnego