PGZ

Ogłoszenia

5 mln euro na inwestycje dla Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.
19 grudnia 2014

5 mln euro na inwestycje dla Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.

W dniu 4 grudnia 2013 roku Rada Ministrów zatwierdziła aneks do umowy offsetowej z holdingiem Signalhorn SARL, na mocy którego Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A, otrzymają bezzwrotne wsparcie finansowe wysokości 5 mln euro, które zostanie przeznaczone na realizację następujących programów inwestycyjnych:

  • utworzenie linii produkcyjnej do montażu kontenerów na potrzeby Polskich Sił Zbrojnych, 
  • wdrożenie technologii pomiarów odporności wyrobów przeznaczonych dla Sił Zbrojnych na impuls elektromagnetyczny spowodowany wybuchem jądrowym (NEMP – nuclear electromagnetic pulse),
  • uruchomienie  punktu serwisowego dla trójzakresowych lampowych wzmacniaczy mocy (TWTA) typu Xicom XTD450T1, wykorzystywanych w terminalach satelitarnych Sił Zbrojnych RP.

Umowa Offsetowa jest wynikiem długoletniej współpracy obu firm: Signalhorn SARL i WZŁ Nr 1 S.A. w zakresie dostawy mobilnych terminali satelitarnych dla Sił Zbrojnych RP.

Realizacja Umowy Offsetowej, w tym pełna realizacja przewidzianych zadań inwestycyjnych, musi zostać zakończona do 31 grudnia 2015 roku.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.