Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

2021

Badania testowe na stanowisku pomiarowym NEMP
02 września 2021

Badania testowe na stanowisku pomiarowym NEMP

W sierpniu zespół Laboratorium Badawczego WZŁ-1 S.A. przeprowadził testowe badania na stanowisku pomiarowym do badania odporności urządzeń na impuls elektromagnetyczny (NEMP).  Badania dotyczyły wyzwolenia impulsu elektromagnetycznego i zostały przeprowadzone na wytypowanych obiektach.

Jednocześnie zostały przeprowadzone prace serwisowe zestawów pomiarowych typu NEMP oraz szkolenie personelu Laboratorium Badawczego. Jest to kolejny krok Spółki w kierunku podnoszenia kompetencji i poziomu prowadzonych badań.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.