Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

2021

Dostarczenie Polowych Kancelarii Kryptograficznych (PKKs) dla SZ RP
26 marca 2021

Dostarczenie Polowych Kancelarii Kryptograficznych (PKKs) dla SZ RP

Zgodnie z Umową zawartą z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni, w dniu 17.03.2021r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. przekazały do Sił Zbrojnych RP 11 szt. nowych Polowych Kancelarii Kryptograficznych (PKKs). Dzięki sprawnym działaniom Spółki, dostawa została zrealizowana przed wymaganym terminem.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.