Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

2021

Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa
31 maja 2021

Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa

29 maja to Dzień Weterana i Uczestnika Misji Poza Granicami Kraju. Przy okazji tego Święta przypominamy o udziale naszej Spółki w wielu misjach zagranicznych. Swoje uczestnictwo w Polskich Kontyngentach Wojskowych rozpoczęliśmy w 2003 roku i z przerwami kontynuujemy wyjazdy do dziś. Pracownicy WZŁ-1 S.A. wyjeżdżali wielokrotnie do Iraku, Afganistanu, Kuwejtu i Kosowa, zapewniając serwis dla produkowanego przez nas sprzętu. Przez wszystkie te lata wspieraliśmy Siły Zbrojne RP w kompleksowym zabezpieczeniu sytemu łączności.

Wszystkim uczestnikom misji zagranicznych z naszej Spółki podziękował Prezes Zarządu WZŁ-1 S.A. Pan Roman Tętnik, podkreślając zaangażowanie podczas wykonywanych zadań oraz godne reprezentowanie naszej firmy i kraju.

Do wszystkich naszych Weteranów listy ze specjalnymi życzeniami na tę okoliczność wystosował Prezes Zarządu PGZ S.A. Pan Sebastian Chwałek.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.