Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Dla akcjonariuszy

05 lipca 2021

Komunikat dot. czynności wykonywanych Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP

Szanowni Państwo,

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej “PKO BP BM”) uprzejmie informuje, że od dnia 5 lipca 2021 r. Akcjonariusze mogą dokonywać w Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP następujących czynności:

  • Aktualizacja danych osobowych,
  • Złożenia oświadczenia o wyrażenie zgody na komunikację elektroniczną,
  • Wskazania Rachunku bankowego do Rejestru NN,
  • Wypłaty w kasie i przelewem środków z RNN.

Lista PUM dostępna jest na stronie https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/

Jednocześnie PKO BP BM uprzejmie wyjaśnia, że w sytuacji, gdy Spółka wypłaca dywidendę za pośrednictwem PKO BP BM i akcjonariusz będzie chciał dokonać wypłaty środków w gotówce, a to wypłata środków obywa się zgodnie z regulacjami PKO Banku Polskiego, co oznacza, ze znaczne kwoty wypłaty środków należy uzgadniać wcześniej z odziałem, w którym planowana jest wypłata środków. Ww. ograniczenie nie dotyczy przelewów  bezgotówkowych na rachunki bankowe.  

Z poważaniem,

Zespół Obsługi Rejestrów

Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.