PGZ

2019

Konferencja Dzień Przemysłu 2019
21 marca 2019

Konferencja Dzień Przemysłu 2019

W dniu 21 marca 2019 roku przedstawiciele Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A. uczestniczyli w Konferencji Dzień Przemysłu 2019 r., organizowanej przez Departament Polityki Zbrojeniowej.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, polskich instytucji oraz podmiotów przemysłowych i naukowych sektora obronnego.
Poza uczestnictwem w konferencji, Spółki miały możliwość zaprezentowania swojej oferty.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.