Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

2021

Laboratorium Badawcze WZŁ-1 S.A. z nową umową
14 września 2021

Laboratorium Badawcze WZŁ-1 S.A. z nową umową

Na początku września b.r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. podpisały umowę z Jednostką Wojskową MON na wykonanie usługi, polegającej na wyznaczeniu klasy urządzeń komercyjnych zgodnie z ZOBT-500A.

Zgodnie z zapisami umowy specjaliści Laboratorium Badawczego WZŁ-1 S.A. przebadają kilkadziesiąt urządzeń komercyjnych, takich jak: notebooki, monitory, serwery, telefony IP i inne. Powyższe badania będą realizowane zgodnie z uznaniem Nr 1/2020 wydanym przez IC SKW i zostaną potwierdzone właściwymi certyfikatami POKu.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.