Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

2020

Nowe unikatowe kompetencje Wojskowych Zakładów Łącznosci Nr 1 S.A.
11 grudnia 2020

Nowe unikatowe kompetencje Wojskowych Zakładów Łącznosci Nr 1 S.A.

Laboratorium Badawcze Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium Nr 2/2020r., wydane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. W ramach otrzymanego świadectwa, możemy wykonywać badania tłumienności obiektów i indywidualnych osłon ekranujących. Daje to możliwość przeprowadzania pełnej gamy badań stacjonarnych i mobilnych systemów oraz sprzętu wojskowego z segmentu łączności i informatyki w obszarze przetwarzania informacji niejawnych. WZŁ-1 S.A. z Zegrza są jedyną Spółką w Polsce, posiadającą takie kompetencje. Wzmacnia to potencjał GK PGZ w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Świadectwo Uznania pozwala na realizację badań obiektów w oparciu o NO:

Norma Obronna NO-06-A-201:2009/A1:2018 - Wymagania na tłumienność obiektów ekranujących.

Norma Obronna NO-06-A-501:2009/A1:2018 - Metody badania tłumienności obiektów ekranujących.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.