PGZ

Ogłoszenia

30 marca 2021

Ogłoszenie na remont kanalizacji wewnętrznej oraz naprawę uszkodzonych fragmentów nawierzchni z kostki brukowej na terenie WZŁ-1 S.A.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie, dotyczące remontu kanalizacji wewnętrznej oraz naprawie uszkodzonych fragmentów nawierzchni z kostki brukowej na terenie WZŁ-1 S.A. w Zegrzu.

Szczegóły w załącznikach.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.