PGZ

Ogłoszenia

24 lipca 2020

Ogłoszenie przetargu na remont dachów bydynków A, B i D1 na terenie Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna w Zegrzu

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu

zapraszają do składania ofert na:

„Remont dachów budynków A, B i D1 na terenie Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna w Zegrzu”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i innych wymagań związanych z przetargiem został zawarty w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ, ozn. sprawy 001/ZP/2020. Istnieje możliwość zapoznania się z obiektami przeznaczonymi do remontu po uprzednim umówieniu wizyty z Kierownikiem Wydziału Eksploatacji i Infrastruktury Panem Markiem Koza tel. 261 885 815, kom. 510 187 806.

Termin składania ofert do dnia 18.08.2020 r. godz. 10.00.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.