Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Ogłoszenia

Sprzedaż kurtyn powietrznych
19 marca 2021

Sprzedaż kurtyn powietrznych

Sprzedaż mienia zbędnego

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu oferują do sprzedaży 2 szt. fabrycznie nowych kurtyn powietrznych – nigdy nie instalowanych (firmy Indesse typ ACA-I-200E) do bramy garażowej lub innego wejścia. Data produkcji 2010 r. Moc urządzeń to 18,6 kW i wydajność ok. 10 000 m3/h. Kurtyna przeznaczona jest do pracy w suchym środowisku wewnętrznym, przy zakresie temperatur od – 15 o do + 40 o. Kurtyna jako całość posiada klasę zabezpieczenia IP44, elektryczne skrzynki przyłączne – IP54, wentylatory – klasę IP44. Kurtyna może być instalowana zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. Proponowana cena odsprzedaży 3000 zł/szt.

Zdjęcia w załączeniu.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.