Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

2021

Szkolenie dla użytkowników Ruchomych Kancelarii Tajnych
16 lipca 2021

Szkolenie dla użytkowników Ruchomych Kancelarii Tajnych

W lipcu b.r. rozpoczął się w Spółce cykl szkoleń dla użytkowników Ruchomych Kancelarii Tajnych. Harmonogram szkoleń wynika z procesu dostaw kolejnych 6 szt. aparatowni RKT dla Sił Zbrojnych RP, który zakończy się w sierpniu br.

Program szkolenia został precyzyjnie przygotowany przez Zespół Projektowy WZŁ-1 S.A. z podziałem na dwa bloki: teoretyczny i praktyczny. Uwzględnione w nim zostały wszystkie wymagania, dotyczące wiedzy specjalistycznej w zakresie obsługi RKT.

Pierwszy etap szkolenia zakończyliśmy z wysoka oceną uczestników kursu oraz przedstawiciela Gestora. Jest to kolejny etap Spółki w pozyskiwaniu wysokich kompetencji w zakresie prowadzonych szkoleń.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.