PGZ

2020

Szkolenie załóg aparatowni łączności cyfrowych
08 czerwca 2020

Szkolenie załóg aparatowni łączności cyfrowych

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w ostatnich dniach przeprowadziły szkolenie z zakresu obsługi aparatowni łączności cyfrowych. W związku z ograniczeniami i procedurami, wynikającymi z pandemii Cowid-19, część szkolenia została przeprowadzona w formie zdalnej, a druga część, wymagająca  elementów praktycznych, została przeprowadzona w trybie stacjonarnym.

Nowa, hybrydowa formuła realizacji tego szkolenia, pozwoliła nam na zdobycie nowych doświadczeń i wiedzy, które z pewnością wykorzystamy w organizacji przyszłych szkoleń.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.