PGZ

2020

Szkolenie załóg kancelarii kryptograficznych
17 sierpnia 2020

Szkolenie załóg kancelarii kryptograficznych

W lipcu b.r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.  przeprowadziły serię specjalistycznych szkoleń dla użytkowników kancelarii kryptograficznych. Szkolenia z zakresu obsługi objęły część teoretyczną w formie wykładów, część praktyczną - instruktażową oraz samodzielne ćwiczenia Użytkowników pod nadzorem instruktorów WZŁ-1 S.A.  

Wszystkim uczestnikom szkolenia bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wysoką ocenę szkolenia.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.