Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

2021

WZŁ-1 S.A. na targach MSPO 2021
14 września 2021

WZŁ-1 S.A. na targach MSPO 2021

W dniach 7 – 10.09.2021r. WZŁ-1 S.A. uczestniczyły w XXIX edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Partnerem strategicznym Salonu była Polska Grupa Zbrojeniowa.

Przedstawiliśmy m.in. pełną ofertę Laboratorium Badawczego WZŁ-1 S.A. oraz przeprowadziliśmy szereg merytorycznych spotkań.

Targi to nie tylko prezentacja sprzętu, to również spotkania biznesowe, porozumienia i negocjacje.

Podczas tegorocznych targów Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. , Wojskowe Zakłady Elektroniczne (lider)  oraz Wojskowe Zakłady Uzbrojenia podpisały porozumienie o utworzeniu Konsorcjum celem realizacji zlecenia na dostawy Kabin Dowodzenia Systemu Wisła.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.