Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

2021

WZŁ-1 S.A. W ĆWICZENIACH NATO CWIX'21
09 czerwca 2021

WZŁ-1 S.A. W ĆWICZENIACH NATO CWIX'21

W dniach 07 – 25.06. 2021r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. uczestniczą w ćwiczeniach NATO CWIX’2021. W ramach ćwiczeń testowany jest Zintegrowany Węzeł Łączności Cyfrowej (ZWLC POL CC-132). Jest to nowatorsko - innowacyjna koncepcja WZŁ-1 S.A. w obszarze systemów łączności i wymiany danych, bazująca na rozwiązaniach, wykorzystywanych na szczeblu taktycznym i operacyjnym.

W tegorocznej edycji ćwiczenia, WZŁ Nr 1 S.A. testują zdolność do wymiany protokołów i wiadomości (między innymi takich jak OTH GOLD, ADatP-3). Testowane rozwiązanie wymianę danych realizuje z wykorzystaniem mechanizmów polityk bezpieczeństwa, autoryzacji i uwierzytelniania użytkowników. Wymiana informacji pomiędzy komponentami innych systemów odbywa się z zachowaniem niezbędnych zasad, procedur i reguł bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykorzystując metody konwergencji telekomunikacyjnej. Zastosowana w ZWŁC architektura oraz mechanizmy zostaną wykorzystane w projektowanych produktach WZŁ Nr 1 S.A. takich jak Aparatownie czy Polowe Centra Danych.

Celem testów jest potwierdzenie pełnej kompatybilności i interoperacyjności proponowanego rozwiązania WZŁ Nr 1 S.A. z innymi systemami łączności i wymiany danych SZ RP, jak również z systemami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.