Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

2021

WZŁ-1 S.A. z nową umową serwisową
02 lipca 2021

WZŁ-1 S.A. z nową umową serwisową

 

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w dniu 08.06.2021r. podpisały Umowę Usługi Nr 193/07/5/2021.

Umowa dotyczy usługi naprawy, konserwacji, serwisowania oraz usług utrzymujących w sprawności technicznej urządzenia i podzespoły pracujące w systemie „ROSICZKA”.  System ten umożliwia dowodzenie oraz kierowanie wydzielonymi środkami walki do klauzuli NATO SECRET w oparciu o standardy wymiany informacji LINK-16. Ma to na celu wytworzenie wspólnego oraz wiarygodnego obrazu sytuacji powietrznej. System ten jest wykorzystywany do przekazywania danych o sytuacji taktycznej przez wszystkie Rodzaje Sił Zbrojnych (wojska lądowe, siły powietrzne i marynarka) oraz kierowania w obszarach wzmożonych działań.  

Zgodnie z zapisami umowa obejmuje usługi na lata 2021 – 2023.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.