Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

2021

WZŁ-1 S.A. zdobywają nowe kompetencje w projekcie na potrzeby Policji
25 czerwca 2021

WZŁ-1 S.A. zdobywają nowe kompetencje w projekcie na potrzeby Policji

Dnia 9 czerwca 2021r. został zakończony 3. etap projektu NCBiR „Mobilna Platforma Kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy”, realizowanego przez konsorcjum w składzie Politechnika Warszawska, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. oraz firma Hagmed Sp. z o.o. Spółka Komandytowa.

Przedstawiciele Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji przeprowadzili testy teleinformatyczne, które potwierdziły zdolność Platformy do pracy w środowisku baz danych Policji.

We wskazanym etapie WZŁ-1 S.A. odegrały bardzo ważną rolę. Specjaliści Spółki przygotowali miejsca pracy dla operatorów, którzy docelowo realizować będą mogli zadania z zakresu między innymi detekcji śladów DNA, analizy zapisów z telefonów komórkowych i monitoringu. Wspólnie z Politechniką Warszawską zostało zainstalowane dodatkowe wyposażenie, dokonano sprawdzeń drganiowych i akustycznych oraz mobilności MPK w zakresie jej przygotowania do funkcjonowania operacyjnego. 

Nowe umiejętności nabywane podczas przedmiotowego projektu, zdobywane doświadczenie i otwartość na nowe wyzwania z pewnością budują nowe zdolności WZŁ-1 S.A.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.