PGZ

Aktualne oferty pracy

14 lutego 2020

Zatrudnimy pracowników

KONTROLER JAKOŚCI - MECHANIK

Zadania i obowiązki:

 • Ocena zgodności wyrobów mechanicznych z dokumentacją techniczną;
 • Analiza przyczyn wystąpienia niezgodności i podejmowanie działań mających na celu ich usunięcie;
 • Wykonywanie pomiarów wielkości nieelektrycznych;
 • Kontrola dostaw;
 • Kontrola i nadzór nad procesem produkcji;
 • Składanie reklamacji u podmiotów zewnętrznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne o profilu mechanicznym, mile widziane wyższe;
 • Znajomość rysunku technicznego i norm, umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną w zakresie wymaganym do oceny zgodności wyrobów;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • Brak przeciwskazań do odbywania sporadycznych podróży służbowych;
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub wydziale mechanicznym produkcji;
 • Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne SEP „E” do 1kV;
 • Samodzielność i odpowiedzialność;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenie
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@wzl1.com.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

KONSTRUKTOR ELEKTRONIK

Zadania i obowiązki:

 • Uczestniczenie w przygotowywaniu koncepcji nowych wyrobów
 • Przygotowywanie koncepcji i analiz technicznych nowych wyrobów
 • Opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, dokumentacji technicznej wyrobu/zespołów w zakresie zgodnym opracowaną koncepcją lub z potrzebami Zamawiającego
 • Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej i dostosowanie jej do nowych rozwiązań technologicznych lub nowych wymagań Zamawiającego
 • Opracowywanie, w zakresie własnych kompetencji, wymagań technicznych na materiały potrzebne do produkcji skonstruowanych zespołów
 • Opracowywanie w wymaganych przypadkach instrukcji sprawdzania skonstruowanych wyrobów/zespołów
 • Wsparcie merytoryczne i ocena wyników badań laboratoryjnych skonstruowanych wyrobów/zespołów
 • Ścisła współpraca z innymi konstruktorami oraz innymi pracownikami Spółki w trakcie realizacji powierzonych zadań
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego i autorskiego nad realizacją modeli lub prototypów skonstruowanych wyrobów/zespołów

Wymagania:

 • Wykształcenia wyższe (preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja, automatyka i robotyka lub elektrotechnika)
 • Doświadczenie w branży produkcyjnej, projektowej lub serwisu
 • Umiejętność przygotowywania dokumentacji konstrukcyjnej w programach: Altium Designer, AutoCadLT
 • Umiejętność przygotowywania dokumentów w programach pakietu Microsoft Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenie
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@wzl1.com.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

SPECJALISTA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I NORMALIZACJI

Zadania i obowiązki:

 • Opracowywanie dokumentacji technicznej (głównie opisowej) wymaganej przez klienta lub  określonej w innych przepisach lub standardach
 • Opracowywanie wymagań technicznych i określenie norm, które musi spełniać wyrób i jego elementy składowe. Nadzór nad ich stosowaniem w trakcie realizacji projektu
 • Analiza dokumentacji technicznej (głównie opisowej) pod kątem jej zgodności z wymaganiami technicznymi i zaleconymi normami
 • Współpraca z Projektantami i Technologami, w zakresie pozyskiwania informacji potrzebnych do opracowania dokumentacji technicznej wyrobu
 • Wspomaganie Projektantów na etapie prac koncepcyjnych, w zakresie wypracowania decyzji o przyjęciu właściwych rozwiązań konstrukcyjnych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w branży produkcyjnej lub projektowej
 • Umiejętność opracowywania dokumentów w programach pakietu Microsoft Office
 • Umiejętność analizowania  regulacji prawnych i normatywnych oraz dokumentacji technicznej wyrobów, w zakresie ich projektowania, oceny zgodności, badań, wytwarzania i obrotu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność pracy, w zakresie podstawowym w programach AutoCAD i CorelDRAW lub gotowość do przeszkolenia w tym zakresie

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji
 • Pracę w ciekawych projektach oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pakiet medyczny
 • Dobrą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@wzl1.com.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

ELEKTRYK

Zadania i obowiązki:

 • Wykonywanie napraw maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznej na terenie Zakładu
 • Wykonywanie bieżących przeglądów maszyn oraz instalacji zgodnie z instrukcjami
 • Zapewnianie prawidłowego działania infrastruktury elektrycznej w Zakładzie

Wymagania:

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie o kierunku elektryk
 • Uprawnienia SEP do 1kV
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wiedza z zakresu elektryki
 • Praca na wysokości powyżej 3 metrów

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Pakiet medyczny
 • Dobrą atmosferę pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@wzl1.com.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.