PGZ

2013

  • MSPO Kielce 2013
    06 września 2013

    MSPO Kielce 2013

    Nagroda Defender przyznana za Zintegrowany System Informacyjny WTS dla Konsorcjum firm: Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. - Zegrze, TELDAT Sp. J. - Bydgoszcz, Siltec Sp. z o.o. - Warszawa.

    WIĘCEJ
Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.