PGZ

O nas

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 - Budynek

Firma w okresie swojej działalności, jako główny integrator i dostawca realizowała programy Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie produkcji i modernizacji mobilnych systemów łączności polowej oraz programy Telekomunikacji Polskiej mobilnych systemów łączności cyfrowej.

Historia

 • 1955
  Przedsiębiorstwo Państwowe Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 z siedzibą w Zegrzu zostało powołane w 1955 roku przez Ministra Obrony Narodowej na potrzeby remontu i produkcji sprzętu łączności dla Sił Zbrojnych RP.
 • 2008
  Z dniem 01.01.2008r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 zostały przekształcone w Spółkę Akcyjną, która jako Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. kontynuuje dotychczasową działalność w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. PGZ to największy koncern obronny w tej części Europy – lider przemysłowy w procesie modernizacji polskiej armii. Skupia kilkadziesiąt firm (z branży zbrojeniowej, stoczniowej, offshore i nowych technologii) z rocznymi obrotami około 4,5 mld zł oraz przeszło 17,5 tysiącami pracowników. Współpracując z najlepszymi ośrodkami naukowymi PGZ odgrywa kluczową rolę w transferze wyników badań i innowacji do całej gospodarki.

O zakładzie

Skład Zarządu V Kadencji WZŁ-1 S.A.:

Grzegorz BANECKI
Prezes Zarządu

Jacek RZEMEK
Członek Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej V Kadencji WZŁ-1 S.A.:

Daniel Krajewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kamila Bogna Matela
Członek Rady Nadzorczej

Joanna Sadren
Członek Rady Nadzorczej

Ewa Groblewska - Tatarska
Sekretarz Rady Nadzorczej

Henryk Dąbrowski
Członek Rady Nadzorczej

 

Obecnie zatrudniamy 216 osób i 90% sprzedaży stanowi produkcja mobilnych systemów łączności naziemnej i satelitarnej. Jesteśmy również operatorem satelitarnym i świadczymy usługi telekomunikacyjne w oparciu o technologie satelitarne, zarówno dla sektora rządowego jak i prywatnego.

216 osób

90%

produkcja

Certyfikaty

Firma posiada wszystkie wymagane prawem zezwolenia i koncesje niezbędne do prowadzenia działalności na rynku wojskowym oraz stosowne certyfikaty systemów zarządzania jakością ISO i AQAP.

Firma realizuje projekty w pełnym
cyklu rozwojowym:

 • opracowanie koncepcji
 • opracowanie dokumentacji technicznej
 • produkcja
 • zabezpieczenie serwisu i wsparcia technicznego

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
swoją pozycję na rynku budują w oparciu o:

 • oferowanie produktów zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami
 • wysoka jakość realizowanych wyrobów i usług
 • sprawny system serwisu i wsparcia technicznego

Zasadnicze grupy realizowanych projektów:

 • Ruchome węzły łączności cyfrowej,
 • Mobilne aparatownie komutacyjne i transmisyjne,
 • Mobilne terminale satelitarne,
 • Przenośno - przewoźne terminale satelitarne,
 • Mobilne aparatownie radioodbiorcze,
 • Mobilne cyfrowe linie radiowe o przepływności do 155 Mb/s,
 • Mobilne moduły stanowisk dowodzenia,
 • Aparatownie zarządzania systemami łączności,
 • Mobilne kancelarie kryptograficzne,
 • Mobilne maszty antenowe,
 • Anteny kierunkowe na pasmo do 5GHz,
 • Modernizacje systemów łączności,
 • Satelitarne usługi telekomunikacyjne,
 • Szkolenie i serwis techniczny,
 • Wsparcie techniczne.
Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.