PGZ

Praca u nas

Wybranym kandydatom oferujemy:

  • ciekawą i atrakcyjną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji;
  • przyjazną atmosferę w pracy i szerokie kontakty zewnętrzne;
  • możliwości doskonalenia zawodowego i awansu;
  • motywujące warunki zatrudnienia, uzależnione od posiadanych kompetencji i osiąganych wyników w pracy.
Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.