PGZ

Produkty

    Antena Reflektorowa Logarytmiczna ARL-09/20/M

    Antena przeznaczona jest do zabezpieczenia pracy mobilnych radiolinii cyfrowych pracujących w zakresie częstotliwości 1300 – 2700 MHz (tzw. wojskowe pasmo NATO III+). Wykonana jest ze stopu aluminium i zgodnie z wymaganiami norm dla sprzętu wojskowego.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.