PGZ

Produkty

    Head expander do wytrząsarki

    W konkurencyjnej cenie oferujemy specjalnie opracowany „Head Expander” dedykowany do typowych wytrząsarek wykorzystywanych w Laboratoriach Pomiarowych. Zapewnia on rozszerzenie możliwości pomiarowych w zakresie badania obiektów o ponadstandardowych gabarytach.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.