PGZ

Produkty

    Kontener 20 ft szczelny elektromagnetycznie

    Oferowane kontenery spełniają wymagania normy ISO 668 oraz przepisy Polskiego Rejestru Statków. Gwarantują transport drogą lądową, powietrzną i morską (do 7-u warstw). Posiadają szczelność elektromagnetyczną wymaganą zgodnie z Normą Obronną NO-06-A201. Kontenery mogą być zabudowane dowolnie i wyposażone w systemy łączności i informatyczne gwarantujące przetwarzanie informacji niejawnych oraz wielosystemową komunikację na bazie najnowszych rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych, w tym również łączność satelitarną.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.