PGZ

Usługi

  Laboratorium Badawcze

  Laboratorium Badawcze WZŁ Nr 1 S.A. świadczy usługi z zakresu:

  • pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej,
  • pomiarów tłumienności obiektów ekranujących,
  • badania odporności obiektów na narażenia mechaniczne,
  • badania odporności obiektów na narażenia klimatyczne,
  • badania odporności na impuls elektromagnetyczny NEMP (urządzeń i systemów).
  • wykonywanie badań w zakresie wyznaczania klasy urządzeń komercyjnych zgodnie z ZOBT-500A.

  Laboratorium wykonuje badania w sposób zapewniający:

  • spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących;
  • spełnianie wymagań oraz zaspokajanie potrzeb Klientów laboratorium;
  • spełnianie wymagań określanych przez Jednostki Certyfikujące.

  Do  podstawowego  wyposażenia  laboratorium  należy:

  • Komora bezodbiciowa (SAC) umożliwiająca wykonywanie pomiarów:
   • emisji i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń do 40GHz (do 18GHz z zachowaniem odległości pomiarowej 3 lub 5 m dla cylindra ciszy o średnicy 2,2 m i wys. 2,4 m);
   • energii EM urządzeń o bardzo niskim poziomie emisji.

  Komora umożliwia pomiary urządzeń o masie do 1000 kg. Wyposażona jest  w jedno i trójfazowy system zasilania badanych urządzeń, zawór doprowadzający wodę oraz odprowadzenia wody i spalin, co umożliwia pomiary różnego typu urządzeń (np. agregatów prądotwórczych).
  Wyposażenie pomiarowe (m.in. odbiornik FSET22, analizatory widma, generatory, systemy anten) zapewnia możliwość tworzenia zestawów pomiarowych do pomiarów obiektów na zgodność z normami wojskowymi lub cywilnymi.

  • Komory klimatyczne o pojemności 1,2 m3 (obiekty do 100 kg) oraz 16 m3 (obiekty do 3000 kg) umożliwiające badanie odporności urządzeń na narażenia klimatyczne w zakresie -75 ÷ +180 OC (lub -70 ÷ +80 OC dla dużych obiektów), na podwyższoną wilgotność, na osady kondensacyjne (szron, rosę).
  • System wibracyjny umożliwiający badanie odporności urządzeń na narażenia mechaniczne (wibracje, udary).
  • System umożliwia generację narażeń w trzech osiach dla obiektów do 610 kg oraz w dwóch osiach dla obiektów do 1700 kg. Umożliwia generację narażeń sinusoidalnych lub losowych do 100 g w zakresie częstotliwości do 3000 Hz oraz udarów do 207 g.
  • Zestaw pomiarowy do badań tłumienności obiektów ekranujących umożliwiający badanie tłumienności obiektów ekranujących (kabin) na zgodność z NO-06-A201 i NO-06-A501.
  • Zestaw NEMP.

  Posiadany sprzęt pomiarowy i wysoko wykwalifikowany personel pozwala oferować pomiary w laboratorium jak i u Klienta.
  Laboratorium świadczy także usługi konsultacyjne oraz pomoc w opracowywaniu programów badań.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.