PGZ

Produkty

  Mobilna Cyfrowa Linia Radiowa MCLR

  Mobilna Cyfrowa Linia Radiowa MCLR umożliwia szybkie odtwarzanie lub uruchamianie nowych traktów transmisyjnych o przepływności od 4x2 MB/s do 4x34 MB/s. Aparatownie mogą być wyposażone w multipleksery PCM-30, kodery/dekodery radiofoniczne i telewizyjne lub stacje bazowe telefonii komórkowej. 
  Zasadniczą cechą systemu MCLR jest jego mobilność i krótki czas uruchamiania. 

   Przewoźna Cyfrowa Linia Radiowa PCLR

   System Przewoźnych Cyfrowych Linii Radiowych PCLR stanowi kompletny zestaw urządzeń do samodzielnego, szybkiego uruchamiania traktów transmisyjnych 
   o przepływności 155 Mb/s SDH.

   Zasadnicze cechy systemu PCLR:

   • duża mobilność,
   • wielokrotna łatwa instalacja,
   • podatność na zmianę konfiguracji.

   Zestaw PCLR jest przystosowany do pracy i transportu w trudnych warunkach.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.