Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Produkty

  Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia MMSD

  Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia MMSD przeznaczony  jest do zabezpieczenia miejsc pracy dowódczo-sztabowej w warunkach polowych.  Wyposażenie informatyczne zapewnia współpracę i zabezpieczenie potrzeb Zautomatyzowanych Systemów Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Działań. Odpowiednia konfiguracja i łączenie modułów MMSD, umożliwia ich wykorzystanie na stanowiskach dowodzenia (SD, ZSD,WSD) szczebla operacyjnego i taktycznego. Przy czym wchodzący w skład MMSD Kontener Dowódczo-Sztabowy (KD-S) jest posadowiony na samochodzie JELCZ 662, natomiast Kontener Dowódczo - Socjalny (KD-Soc.) lub Kontener Techniczny (KT) na przyczepie.  MMSD może być  zasilany z sieci przemysłowej, polowej lub z zespołu prądotwórczego trójfazowego 3x400/230V AC zamontowanego w kontenerze technicznym (KT). MMSD jest przystosowany do transportu kołowego oraz może być transportowany drogą kolejową, lotniczą i morską.

  Skład zestawu MMSD:

  • Kontener Dowódczo - Sztabowy (KD-S) przewożony na pojeździe samochodowym;
  • Kontener Dowódczo - Socjalny (KD-Soc.) lub Kontener Techniczny (KT) przewożony na przyczepie.

   Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia MMSD Oddział / Pododdział

   Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia MMSD oddział/pododdział przeznaczony jest do zabezpieczenia miejsc pracy dowódczo-sztabowej w warunkach polowych.
   Infrastruktura teleinformatyczna pozwala na utworzenie do 3-ch sieci teleinformatycznych i 10 zautomatyzowanych miejsc pracy (możliwość rozbudowy do 12) oraz na zastosowanie sprzętu do sterowania środkami łączności radiowej. Pozwala to na używanie radiostacji w oddalonych wozach dowodzenia.
   Wyposażenie informatyczne zapewnia współpracę ze zautomatyzowanymi systemami wspomagania dowodzenia i zabezpieczenia działań. Odpowiednia konfiguracja i łączenie modułów MMSD umożliwia ich wykorzystanie na stanowiskach dowodzenia niższych szczebli – pododdziału, oddziału. Krótki czas rozwijania i zwijania zapewnia dużą mobilność  w działaniach bojowych w kraju i w misjach poza granicami.

   Wyposażenie:

   • Samochód terenowy;
   • Kontener 15 stopowy;
   • Moduł techniczny (agregat prądotwórczy i osprzęt techniczny);
   • Sprzęt informatyczny zapewniający10 zautomatyzowanych miejsc pracy (możliwość rozbudowy do 12);
   • Klimatyzacja, ogrzewanie.

   Interfejsy oraz linie przyłączeniowe:

   • 2 x CTOS;
   • 5 linii kablowych (na kablu skrętkowym PKS-4x2x0,34) typu ETHERNET, zgodne ze standardem 10/100/1000Base–Tx;
   • 1 linia XDSL;
   • 8 linii dourządzeń wynośnych od radiostacji;
   • 20 linii telefonicznych od aparatowni RWŁC-10/T.

   Zasilanie

   Moduł MMSD jest przystosowany do zasilania z sieci przemysłowej, polowej lub z zespołu prądotwórczego trójfazowego 3x400/230V AC (z tolerancją od 195,5V do 253V napięcia fazowego). Dodatkowo posiada dwa UPS do podtrzymania pracy urządzeń informatycznych.

    Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia

    Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia MMSD  przeznaczony jest do zabezpieczenia miejsc pracy dowódczo-sztabowej w warunkach polowych. Infrastruktura teleinformatyczna pozwala na utworzenie do 3 niezależnych sieci teleinformatycznych. Wyposażenie informatyczne zapewnia współpracę ze zautomatyzowanymi systemami wspomagania dowodzenia i zabezpieczenia działań. Odpowiednia konfiguracja i łączenie modułów MMSD umożliwia ich wykorzystanie na stanowiskach dowodzenia. Krótki czas rozwijania i zwijania zapewnia dużą mobilność w działaniach bojowych w kraju i w misjach poza granicami.

    Wyposażenie:

    • Samochód terenowy;
    • Kontener 20 stopowy;
    • 16 zautomatyzowanych miejsc pracy;
    • Klimatyzacja, ogrzewanie.
    • Interfejsy oraz linie przyłączeniowe:

    • 3 x CTOS;
    • 3 linie kablowe (na kablu skrętkowym PKS typu ETHERNET RJ-45, zgodne ze standardem 10/100/1000Base–Tx;
    • 20 linii telefonicznych od aparatowni RWŁC-10/T
    • Zasilanie

     Moduł MMSD jest przystosowany do zasilania z sieci przemysłowej, polowej. Dodatkowo posiada trzy UPS do podtrzymania pracy urządzeń informatycznych.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.