PGZ

Produkty

  Terenowy Interwencyjny Wóz Dowodzenia Żandarmerii Wojskowej TIWD

  Terenowy Interwencyjny Wóz Dowodzenia Żandarmerii Wojskowej (TIWD) jest jednym z elementów systemu dowodzenia Oddziałów Specjalnych Żandarmerii Wojskowej i przeznaczony jest do:

  • zapewnienia miejsca pracy dla dowództwa Oddziału Specjalnego ŻW;
  • dowodzenia oddziałami i pododdziałami ŻW;
  • informatycznego wspomagania procesu dowodzenia;
  • działania w ramach ugrupowania bojowego i samodzielnych patroli.

  Znajdujące się w wyposażeniu środki łączności i informatyki przeznaczone są do zapewnienia łączności fonicznej, transmisji danych oraz łączności wewnętrznej wozu dowodzenia.

  Umożliwiają one:

  • pracę w systemie łączności radiowej ŻW (radiostacja KF);
  • pracę w zintegrowanym systemie łączności radiowej na obszarze działań taktycznych (radiostacja UKF);
  • pracę w systemie radiotelefonicznym ŻW (radiotelefon UKF);
  • zarządzanie systemem teleinformatycznym WD, komunikację wewnętrzną oraz w otoczeniu WD (system łączności wewnętrznej).

  Wóz dowodzenia TIWD przystosowany jest do pracy w ruchu i na  postoju, w klimacie umiarkowanym - zimnym. Zapewnia właściwe warunki pracy dla załogi i urządzeń w zakresie temperatur od -30°C do +50°C.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.