PGZ

Produkty

  Punkt Wymiany Poczty Polowej PWPP

  Aparatownia Punktu Wymiany Poczty Polowej PWPP na samochodzie HONKER 2424 furgon przeznaczona jest do pracy w systemie łączności Stanowisk Dowodzenia. Jest przystosowana do eksploatacji w ruchu i na postoju na obszarze klimatu umiarkowanie-zimnego w grupie urządzeń N.7-UZ-II-A. Aparatownia Punktu Wymiany Poczty Polowej PWPP na samochodzie HONKER 2424 furgon przeznaczona jest do pracy w systemie łączności Stanowisk Dowodzenia. Jest przystosowana do eksploatacji w ruchu i na postoju na obszarze klimatu umiarkowanie-zimnego w grupie urządzeń N.7-UZ-II-A.

  Zapewnia:

  • przyjmowanie, przechowywanie i dystrybucję przesyłek pocztowych, w tym niejawnych do klauzuli “tajne”;
  • zorganizowanie w dzień i w nocy lądowisk dla statków powietrznych, naprowadzanych sygnalizatorami optycznymi i drogą radiową;
  • współpracuje z elementami Punktu Wymiany Poczty PWP własnego Stanowiska Dowodzenia SD, elementami Wojskowej Stacji Pocztowej WSP, przełożonego i sąsiadów;
  • dowiązanie systemowe do Węzła Łączności SD za pomocą cyfrowych środków radiowych i radiotelefonicznych VHF/UHF, UKF, cyfrowych lub analogowych telefonicznych urządzeń końcowych oraz zapewnia dostęp do lokalnej sieci komputerowej LAN.

  Aparatownia PWPP spełnia n/w normy:

  • WPN-84/N-01001÷01008,(NO-06-A101÷NO-06-A108);
  • PN-92/S-04051 i PN-90/S-04052;
  • PN-87/S-76005.

   Moduł Pocztowy

   Aparatownia – Moduł Pocztowy w kontenerze 10 ft na samochodzie Jelcz 442 przeznaczona jest do wymiany przesyłek pocztowych jawnych i niejawnych w systemie narodowym i sojuszniczym do klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE” oraz przetwarzania informacji w systemie narodowym i sojuszniczym do klauzuli „ZASTRZEŻONE”. Umożliwia także dowiązanie systemowe do Węzła Łączności SD za pomocą cyfrowych środków radiowych KF, UKF, VHF/UHF i cyfrowych lub analogowych telefonicznych urządzeń końcowych oraz zapewnia dostęp do lokalnej sieci komputerowej LAN. Ponadto wyposażona jest w jeden zespół prądotwórczy o mocy 8 kVA zapewniający zasilanie urządzeń kontenera w energię elektryczną o napięciu 230 V AC (±) 10 % i częstotliwości 50 Hz. Moduł Pocztowy przystosowany jest do transportu kołowego oraz może być transportowany drogą kolejową, lotniczą i morską.

   Zapewnia:

   • przyjmowanie, przechowywanie i dystrybucję przesyłek pocztowych, w tym niejawnych do klauzuli “Ściśle tajne”;
   • bezpieczne przetwarzanie informacji w systemie informatycznym do klauzuli „ZASTRZEŻONE” tak w systemie narodowym jak i sojuszniczym;
   • obsługę od 500 do 1500 przesyłek pocztowych (listy do formatu A-4) dziennie;
   • współpracę z elementami Punktu Wymiany Poczty PWP własnego Stanowiska Dowodzenia SD, elementami Wojskowej Stacji Pocztowej WSP, przełożonego i sąsiadów;
   • dowiązanie systemowe do Węzła Łączności SD za pomocą cyfrowych środków radiowych KF, VHF/UHF, UKF i cyfrowych lub analogowych telefonicznych urządzeń końcowych oraz zapewnia dostęp do lokalnej sieci komputerowej LAN;
   • wymianę przesyłek pocztowych w ramach misji i jest przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w różnych warunkach obszaru ogólnoklimatycznego o parametrach środowiskowych określonych wg normy obronnej NO-06-A101:2005 i NO-06-A103:2005;

   Aparatownia – Moduł Pocztowy spełnia między innymi n/w normy:

   • NO-06-A101:2005 I NO-06-A103:2005 - dotyczące parametrów środowiskowych;
   • PN-EN 55022 – dotyczące dopuszczalnych poziomów emisji ubocznych promieniowanych i przewodzonych dla klasy A;
   • NO-06-A200:2012 w zakresie odporności na oddziaływanie narażeń elektromagnetycznych promieniowanych KRS-02 oraz przewodzonych KCS-01 i KCS-02.
Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.