Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Produkty

  Polowa Kancelaria Kryptograficzna PKK

  Polowa Kancelaria Kryptograficzna przeznaczona jest do przyjmowania, przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych w miejscach chronionych, które zapewniają infrastrukturę energetyczną i teleinformatyczną. 
  PKK zaprojektowana została w kontenerze 891 P i spełnia wymagania zaleceń DBBT 301C i wytycznych SKW o powoływaniu kancelarii kryptograficznych. Na wyposażeniu kancelarii są trzy sejfy do przechowywania dokumentów do klauzuli tajnej. Kancelaria została wyposażona w urządzenia służące do alarmowania i zabezpieczania przed dostępem osób nieuprawnionych. System ogrzewania i klimatyzacji zapewnia komfortowe warunki pracy dla dwóch osób funkcyjnych pracujących wewnątrz kontenera. Kancelaria, w przypadku długotrwałej pracy w jednej lokalizacji, może być wyposażona w zewnętrzne ogrzewanie pracujące automatycznie przez całą dobę, obsługiwane bez konieczności wchodzenia do kancelarii. Okablowanie strukturalne umożliwia dołączenie kancelarii do analogowej sieci telefonicznej poprzez dwa moduły wprowadzeń liniowych MWL PS5 oraz do sieci Ethernet poprzez dwa zespoły światłowodowe CTOS oraz jeden moduł wprowadzeń liniowych MWL RJ45. Do zasilania kancelarii niezbędne jest źródło prądu o napięciu jednofazowym 230V AC. Maksymalny pobór mocy w kancelarii nie przekracza 7kW.

   Polowa Kancelaria Kryptograficzna PKKs

   Polowa Kancelaria Kryptograficzna PKKs przeznaczona jest do przyjmowania, przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych w miejscach chronionych, które zapewniają infrastrukturę energetyczną i teleinformatyczną.  
   PKKs zaprojektowana została w kontenerze 891 P i spełnia wymagania zaleceń DBBT 301C i wytycznych SKW o powoływaniu kancelarii kryptograficznych. Na wyposażeniu kancelarii są trzy sejfy do przechowywania dokumentów do klauzuli tajnej. Kancelaria została wyposażona w urządzenia służące do alarmowania i zabezpieczania przed dostępem osób nieuprawnionych. System ogrzewania i klimatyzacji zapewnia komfortowe warunki pracy dla dwóch osób funkcyjnych pracujących wewnątrz kontenera. Kancelaria, w przypadku długotrwałej pracy w jednej lokalizacji, może być wyposażona w zewnętrzne ogrzewanie pracujące automatycznie przez całą dobę, obsługiwane bez konieczności wchodzenia do kancelarii. Okablowanie strukturalne umożliwia dołączenie kancelarii do analogowej sieci telefonicznej poprzez dwa moduły wprowadzeń liniowych MWL PS5 oraz do sieci Ethernet poprzez dwa zespoły światłowodowe CTOS oraz jeden moduł wprowadzeń liniowych MWL RJ45. Do zasilania kancelarii niezbędne jest źródło prądu o napięciu jednofazowym 230V AC. Maksymalny pobór mocy w kancelarii nie przekracza 7kW.

    Ruchoma Kancelaria Tajna RKT

    Ruchoma Kancelaria Tajna RKT przystosowana jest do pełnienia funkcji wysokomobilnej kancelarii tajnej jako elementu stanowiska dowodzenia (SD) wszystkich szczebli dowodzenia i przeznaczona jest do przechowywania, udostępniania oraz przewożenia informacji niejawnych o klauzuli do ŚCIŚLE TAJNE.
    RKT jako obiekt polowy wykonany na bazie kabiny typ 891P spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów (w brzmieniu z dnia 27 lipca 2017 r.)
    w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych, a także wytyczne SKW o powoływaniu kancelarii kryptograficznych.

     Mobilna Kancelaria Kryptograficzna MKK-03

     Mobilna Kancelaria Kryptograficzna MKK-03 przeznaczona jest do przechowywania, przewożenia i dystrybucji dokumentów kryptograficznych. Może być wykorzystywana w warunkach polowych lub stacjonarnych na szczeblu taktycznym i operacyjnym oraz w ramach misji pokojowych. Kancelaria wyposażona jest w urządzenia, służące do alarmowania i zabezpieczania przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonana jest w kabinie 891 posadowionej  na samochodzie wysokiej mobilności średniej ładowności (JELCZ 442). Kabina 891 zapewnia szczelność elektromagnetyczną oraz właściwe warunki pracy dla urządzeń technicznych i personelu. W skład zestawu wchodzi także przyczepa D-662 wraz z zespołami prądotwórczymi i osprzętem energetycznym.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.