PGZ

Produkty

  Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC-10/T

  Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej w wersji transmisyjnej – RWŁC-10/T jest mobilnym centrum telekomunikacyjnym integrującym w sobie sieci komutacji strumieniowej oraz pakietowej. W wersji podstawowej, wyposażony w trzy radiolinie HCLOS o przypływowości do 34Mb/s (opcjonalnie 51 Mbit/s) pracujące w paśmie III+ (1,35 ÷ 2,69GHz), umożliwia zestawianie połączeń radiowych na dystansie do 50km. Interfejsy burtowe umożliwiają dowiązanie aparatowni do każdego obecnie istniejącego węzła łączności zarówno poprzez trakty cyfrowe jak i poprzez łącza pakietowe.

  W oparciu o RWŁC-10/T można rozwinąć zintegrowane sieci informatyczne stanowiska dowodzenia zapewniając przy tym pełną gamę usług sieciowych. Serwer zainstalowany na pokładzie kabiny łączności dostosowany jest do wymogów aplikacji, które są wykorzystywane w Siłach Zbrojnych RP.

  Wyposażenie RWŁC-10/T w zestaw agregatów prądotwórczych oraz instalację sprzętu w szczelnym elekromagnetycznie kontenerze (2m x 2m x 3m), zapewnia bardzo dużą mobilność sprzętu oraz wysoką adoptowalność do każdych warunków środowiskowych. Dowodem tego jest wykorzystanie tego typu aparatowni we wszystkich misjach wojskowych prowadzonych przez Siły Zbrojne RP. Dodatkowym atutem wyrobu jest łatwa adaptacja do szczególnych wymogów użytkownika, zarówno pod kątem funkcjonalności, skalowalności i potencjału komutacyjnego po stronie kablowej jak i radiowej. Jest przystosowana do transportu kołowego oraz może być transportowana drogą kolejową, lotniczą i morską.

   Aparatownia Łączności Cyfrowej – Transmisyjna AŁC-T

   Aparatownia Łączności Cyfrowej - Transmisyjna AŁC-T jest to aparatownia łączności wykonanaw kontenerze specjalnym na 20-to stopowej ramie podkontenerowej i posadowiona odpowiednio na samochodzie JELCZ 662 z kabiną 4 osobową. Przeznaczona jest do budowy systemu teleinformatycznego SZ RP oraz wyposażania polowych stanowisk różnych szczebli dowodzenia. Zapewnia połączenia transmisyjne w szkielecie sieci pomiędzy węzłami łączności stanowisk dowodzenia i  może także spełniać funkcje elementu dowiązania do sieci szkieletowej z wykorzystaniem środków radioliniowych, satelitarnych i radiowych oraz kablowych linii światło-wodowych. W skład zasadniczego ukompletowania wchodzą: radiolinie dużej przepływności, radiostacje KF i UKF, radiostacje szerokopasmowe LOS UHF (wyłonione w ramach programu BMS), router szkieletowy i multiplekser oraz terminal satelitarny DA 8 Mbit/s (opcja). Ponadto AŁC-T wyposażona jest we własne niezależne zespoły prądotwórcze i maszty antenowe.

    Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC-10/K

    Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej w wersji komutacyjnej to mobilne centrum informatyczno-bazodanowe oraz mobilna centrala tranzytowo-końcowa obsługująca do 90 abonentów. Wyposażona jest w dwa komputery klasy PC. Jeden z komputerów pełni rolę serwera sieciowego, który zarządza użytkownikami, obsługuje pocztę elektroniczną, świadczy usługi WWW oraz FTP. Jednostkę przygotowano również do obsługi aplikacji serwerowej, bazodanowej Systemu Wspomagania Dowodzenia. Druga jednostka PC przygotowana jest do zarządzania siecią informatyczną (LAN  WAN) oraz do zarządzania system PSTN opartym na systemie STORCZYK.

    RWŁC-10/K wyposażony również jest w router szkieletowy integrujący ruch z sieci komutacji pakietów oraz z sieci komutacji strumieni. Lokalne sieci IP  obsługiwane są przez dwa routery brzegowe, (jeden po stronie czerwonej i jeden po stronie czarnej) zapewniając elastyczne możliwości rozwinięcia i przyłączenia na stanowisku dowodzenia.

    Aparatownia jako mobilna centrala tranzytowo  końcowa wyposażona jest w jedną łącznicę oraz trzy krotnice. Łącznica wewnętrznie pracuje na protokole CVSD (system DELTA), uzbrojona jest w karty DSTG umożliwiające pracę z systemami PCM oraz posiada swoją bramkę VoIP do współpracy z sieciami IP. Każda krotnica umożliwia programową zmianę abonenta na każdej linii (analogowy, systemowy, ISDN-owy).

    Mobilność sprzętu wraz z odpornością na warunki środowiskowe uzyskano poprzez zamontowanie całości w standaryzowanym kontenerze szczelnym elektromagnetycznie. Całość uzupełniona jest w zestaw agregatów prądotwórczych. Aparatownia przystosowana jest do transportu kołowego oraz może być transportowana drogą kolejową, lotniczą i morską.

    Istnieje możliwość rozszerzenia funkcjonalności RWŁC-10/K o możliwości transmisyjne RWŁC-10/T (radiolinie, maszty, oprogramowanie, itp.).

     Aparatownia RWŁC-10/KF

     Aparatownia przeznaczona jest do budowy węzła łączności SD szczebla taktycznego, umożliwia współpracę z stacjonarnymi i polowymi systemami łączności WP oraz publicznym systemem telekomunikacyjnym. Zapewnia właściwe warunki pracy załogi (obsługi) i urządzeń, niezależnie od warunków atmosferycznych (pory roku) na obszarze o klimacie umiarkowanym-zimnym w zakresie temperatur od -30C do +50C, czyli przy występowaniu narażeń klimatycznych i mechanicznych określonych wymaganiami Wojskowej Polskiej Normy WPN-84/N-01003 dla grupy N7-UZ-II-A.

     Jest przystosowana do transportu kołowego oraz może być transportowana drogą kolejową, lotniczą i morską.

     Zestaw aparatowni::

     • Samochód terenowo-szosowy STAR 944DK, JELCZ 442;
     • Kabina łączności 890KF;
     • Przyczepa jednoosiowa D662.
      • Aparatownia RWŁC-10/KF we wszystkich relacjach połączeń umożliwia:

       • wymianę informacji jawnych i utajnionych w cyfrowych dalekosiężnychtraktach radioliniowo-przewodowych, radiowych jak również w systemie łączności wewnętrznej na SD;
       • samodzielne wykonywanie zadań w zakresie dalekosiężnej cyfrowej łączności radioliniowej i przewodowej w ramach cyfrowego systemu łączności dowodzenia i kierowania wojskami;
       • organizację niezależnych łączności konferencyjnych dla abonentów posiadających aparaty cyfrowe i CA;
       • realizację połączeń abonenckich z odpowiednimi priorytetami (pięć typów priorytetów);
       • współpracę z systemami analogowymi poprzez modemy.

       Zasadnicze wyposażenie:

       • Radiostacja KF RKS-8000 (350W) szt. 2;
       • Radiostacja UKF R 3501 z wzmacniaczem 50W
       • Radiolinia cyfrowa R-450A
       • Łącznico-krotnica cyfrowa ŁK-24A3
       • Komputer ROCKY III RK-786EX szt. 2
       • Zespół prądotwórczy ZPP-6/230V szt. 2

       Zasilanie i pobór mocy:

       • 230VAC o częstotliwości 50 Hz.
       • Całkowity pobór mocy: nie przekracza 5,5 kW.

      Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC-10/CT

      Aparatownia RWŁC-10/CT przeznaczona jest do zabezpieczenia łączności jawnej oraz do budowy i organizacji węzła łączności stanowiska dowodzenia, w oparciu o który zapewnia:

      • łączność w obrębie danego obiektu, w ramach którego realizuje:
       • połączenia ISDN;
       • połączenia cyfrowe;
       • połączenia analogowe;
       • połączenia VoIP.
      • automatyczne zestawianie połączeń na bazie cyfrowego systemu komutacji kanałów centrali, transmisję danych między elementami systemu łączności;
      • dostęp do rozległych sieci TCP/IP jak również do budowy sieci lokalnych LAN;
      • współpracę ze stacjonarnym i polowym systemem łączności SZ RP;
      • współpracę z publicznym systemem telekomunikacyjnym;
      • współpracę z szerokopasmowymi systemami transmisyjnymi np. STORCZYK.

      Wybrane parametry i funkcje aparatowni RWŁC-10/CT

      Aparatownia wyposażona w cztery centrale zapewnia:

      • obsługę sygnalizacji międzycentralowej typu R2, PCM, PRA, Qsig, V5.x;
      • obsługę sygnalizacji abonenckiej i DSS1 dla potrzeb ISDN;
      • podłączenie 512 aparatów analogowych;
      • podłączenie 32 aparatów telefonicznych typu ISDN;
      • podłączenie 32 aparatów systemowych;
      • podłączenie aparatów TCP/IP (4 x interfejs po 30 kanałów);
      • przyjęcie czterech traktów zgodnych ze STANAG 4206 i czterech traktów zgodnych ze STANAG 4578;
      • przyjęcie dwóch grup E1 (w standardzie G. 703);
      • przyjęcie dwóch sieci lokalnych LAN (w standar-dzie 100Base-TX);
      • przyjęcie dwóch strumieni światłowodowych (w standardzie 1000 Base-SX);
      • przyjęcie dwóch strumieni światłowodowych (w standardzie 100 Base-FX);
      • przyjęcie jednego traktu światłowodowego na styku V.35;
      • współpracę czterech central połączonych ze sobą w jednej strefie numerowej.

       Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC-10/KFWrt

       Aparatownia przeznaczona do budowy węzła łączności SD szczebla taktycznego, umożliwia współpracę z stacjonarnymi i polowymi systemami łączności WP oraz publicznymi systemami telekomunikacyjnymi. Aparatownia RWŁC-10/KFWrt we wszystkich relacjach połączeń umożliwia:

       • wymianę informacji jawnych i utajnionych w cyfrowych dalekosiężnych traktach radioliniowo–przewodowych, radiowych, satelitarnych jak równieżsystemie łączności SD;
       • samodzielne wykonywanie zadań w zakresie dalekosiężnej łączności cyfrowej systemu łączności dowodzenia i kierowania wojskami.

       Zapewnia właściwe warunki pracy załogi i urządzeń, niezależnie od warunków atmosferycznych na obszarze o klimacie umiarkowanym – zimnym w zakresie temperatur od – 30oC do + 50oC. Jest przystosowana do transportu kołowego oraz może być transportowana drogą kolejową, lotniczą i morską. Spełnia wymagania normy obronnej NO-06-A201 odnośnie szczelności elektromagnetycznej.

       W skład aparatowni wchodzi:

       • ŁK-24A4iŁK-24VRłącznico - krotnica,
       • ZZL-12E1 router, komutator, multiplexer,
       • R450A-01 (34 Mb/s ) lub R-450A-02 (51 Mbit/s),
       • R450C radiostacja szerokopasmowa,
       • KP-4 (komputer pokładowy),
       • SKO – Stacja kontroli obiektu,
       • 2 szt. Radiostacji RKS-8000 (150W, druga 400 W),
       • 2 szt. Radiostacja RKP-8100 szerokozakresowa,
       • System alarmowy, system dostępowy,
       • Terminal satelitarny z anteną 1,2m (opcja 1,6m) Ku-band.

       Tablica Traktowa umożliwia przyjęcie:

       • 7 szt. portów elektrycznych w standardzie STANAG 4210, G.703 na złączu PS2
       • 4 szt. portów elektrycznych w standardzie SHDSL na złączu PS2
       • 2 szt. portów elektrycznych w standardzie HDSL na złączu PS2
       • 2 szt. łącza LAN elektrycznych na złączu RJ45
       • 5 szt. łącz LAN optycznych w standardzie 100FX, 1000SX, 1000SX na złączu CTOS
       • 3 szt. portów optycznych w standardzie E2,E3, na złączu CTOS

       Tablica Abonencka umożliwia przyjęcie:

       • od 30 do 60 telefonów analogowych na złączu PS10
       • 2 szt. łączy LAN elektrycznych na złączu RJ45
       • 2 szt. łączy LAN optycznych na złączu CTOS
       • 2 szt. traktów optycznych na złączu CTOS

        Aparatownia Troposferyczna AT

        Aparatownia Troposferyczna (AT) przeznaczona jest do budowy dalekosiężnych kierunków troposferycznych zapewniających dowiązanie SD różnych szczebli dowodzenia. W skład zasadniczego wyposażenia wchodzą: kontener 15 stopowy z przedziałem agregatowym posadowiony na samochodzie JELCZ 662, antena troposferyczna pasma C (opcjonalnie pasma Ku), modem troposferyczny, wzmacniacz mocy, system zarządzania oraz opcjonalnie, w celu dowiązania do SD: radiolinia R-450A kompatybilna z obecnie eksploatowanymi w SZ RP, szerokopasmowa radiostacja LOS UHF oraz radiostacja UKF (ewentualnie szerokozakresowa).  Aparatownia jest uzupełnieniem eksploatowanych w SZ RP aparatowni RWŁC-10/T i terminali satelitarnych. Ponadto Aparatownia Transmisyjna wyposażona jest we własne, niezależne zespoły prądotwórcze.

         Mobilny Węzeł Łączności MWŁ

         Propozycja mobilnego węzła łączności wykonanego w wersji militarnej zainstalowanego na średniej wielkości pojeździe przeznaczonego do zapewnienia łączności w ruchu i na postoju.
         Węzeł integrując wiele systemów łączności zapewnia ciągłą komunikację na maksymalnie wysokim poziomie transmisji gwarantując jednoczesne utrzymywanie połączeń z wysokimi szczeblami dowodzenia i oddziałami podległymi podczas postoju pojazdu i w ruchu.
         Wysoka automatyzacja procesów komunikacyjnych i przygotowania systemów łączności (w tym także masztu antenowego) zapewnia zminimalizowanie obsługi etatowej.
         Zainstalowane systemy radiokomunikacyjne i posiadane złącza kablowe pozwalają na szybkie włączenie do polowej sieci teleinformatycznej i gwarantują bezprzewodową wymianę danych wielu użytkownikom w rejonie węzłów łączności.
         Węzeł zapewnia pełną kompatybilność z dotychczas wdrożonymi i użytkowanymi w Siłach Zbrojnych środkami łączności.
         Autonomiczny system zasilania pozwala na pracę w dowolnym terenie bez dostępu do stałych źródeł zasilania.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.