PGZ

Produkty

  Stanowisko Monitorowania Operacji Kryzysowej SMOK-3

  Stanowisko Monitorowania Operacji Kryzysowej SMOK-3 przeznaczone jest do zapewnienia miejsc pracy dla osób zespołu (sztabu) reagowania kryzysowego w warunkach polowych. Umożliwia kierowanie akcją w terenie, w którym infrastruktura telekomunikacyjna i informatyczna może być zniszczona lub utrudnione jej wykorzystanie.

   Stacja Zasilania SZ 100-630

   Stacja Zasilania SZ 100-630 jest posadowiona na podwoziu Jelcz 662 i przystosowana do pracy na postoju, zarówno na pojeździe jak i po zdjęciu z pojazdu.
   Stacja Zasilania wykonana na bazie Kontenera Technicznego Mobilnego Modułu Stanowiska Dowodzenia (MMSD KT).

   Stacja Zasilania spełnia funkcje:

   • zastępczego źródła zasilania dla punktów dystrybucji energii elektrycznej niskiego napięcia w obiektach specjalnych, małych ośrodkach miejskich i wiejskich (do 5 tys. mieszkańców) zasilanych poprzez sieć energetyczną niskiego napięcia;
   • stacji zasilania zabezpieczającej energię elektryczną na stanowiskach dowodzenia różnych szczebli;

   Stacja Zasilania zapewnia:

   • zasilanie odbiorców energią elektryczną, o napięciu przemiennym trójfazowym 3x400/230V i częstotliwości 50Hz;
   • bezprzerwową, ciągłą pracę zamontowanego agregatu prądotwórczego w pełnym zakresie mocy oddawanej przez urządzenie w trybie 24/7/365 (z bezprzerwowym tankowaniem paliwa);
   • pracę synchroniczną z siecią elektroenergetyczną przemysłową lub polowymi urządzeniami prądotwórczymi pracującymi w w/w układzie;
   • wymianę danych pomiędzy sterownikami agregatów i stanowiskiem dyspozytorskim;
   • dowiązanie do sieci telefonicznej cywilnej oraz na stanowiskach dowodzenia;
   • dowiązanie do sieci LAN stanowiska dowodzenia;
   • dowiązanie do sieci WAN cywilnej.

   Stacja Zasilania, w zależności od potrzeb, może posiadać zainstalowane agregaty prądotwórcze o następujących mocach pozornych:

   • 100kVA;
   • 150kVA;
   • 200kVA;
   • 400kVA;
   • 630kVA.

   Czas przygotowania do pracy Stacji Zasilania nie przekracza 90 minut.

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.