PGZ

Usługi

  • pomiary kompatybilności elektromagnetycznej
  • pomiary tłumienności obiektów ekranujących
  • badania odporności obiektów na narażenia mechaniczne
  • badania odporności obiektów na narażenia klimatyczne
  • konserwacja masztów 24 i 36 m firmy SMAG wraz z certyfikatem bezpieczeństwa użytkowania
  • obróbka elementów 3D na pionowym centrum frezarskim
Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.