PGZ

Usługi

    Stanowisko pomiarowe do badania odporności urządzeń na impuls elektromagnetyczny (NEMP)

    Przedstawione w postaci makiety stanowisko pomiarowe przeznaczone jest do badania obiektów techniki wojskowej (SpW), np. urządzeń łączności, stacji radiolokacyjnych, wozów dowodzenia, itp. oraz innych urządzeń mobilnych (pojazdy, sprzęt przenośny lub przewoźny) narażonych w trakcie eksploatacji na impuls elektromagnetyczny o dużym natężeniu. Na stanowisku pomiarowym zapewniona jest możliwość generacji impulsu w zakresie ok. 10 – 60 kV/m i wykonywania badań zgodnie z MIL-STD 461 E-F oraz NO-06-A103 pkt 2.8 (Wymagania dotyczące odporności i wytrzymałości oraz odporności urządzeń na działanie narażeń spowodowanych wybuchem jądrowym) według NO-06-A200 i NO-06-A500. W ten sposób, poprzez badania SpW istnieje możliwość realizacji przedsięwzięć przyjętych przez SZ RP w celu nr 840 w zakresie dostosowania UiSW do wymagań odporności na energię skierowaną.
    Stanowisko przeznaczone jest do badania obiektów o wymiarach do 9 x 3 x 4 (długość x szerokość x wysokość w metrach) i o ciężarze do 60 t. Dopuszczalne jest badanie obiektów o większych rozmiarach (sektorowo) i wadze (po uprzednim przygotowaniu stanowiska).

Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.