PGZ

Usługi

  Zestaw pomiarowy NEMP EMP80K do badania odporności na impuls elektromagnetyczny

  Laboratorium Badawcze WZŁ Nr 1 S.A. jest wyposażone w zestaw NEMP EMP80K  (Electro-magnetic Pulse), przy pomocy którego można prowadzić badania odporności urządzeń na działanie impulsu elektromagnetycznego (IEM/EMP), zgodnie z procedurą badawczą.

  Procedura badawcza opisuje badanie obiektu w strefie narażeń  o wymiarach 2.2 x 1.3 x 0.57m, poddanego oddziaływaniu impulsu (IEM/EMP) o natężeniu pola od 1kV/m do 80kV/m. Badania wykonywane są na zgodność z normami: MIL-STD-461E/F (RS105), NO-06-A103:2005 (2.8) i NO-06-A107:2005 (7.4). Natężenie impulsu może być regulowane w szerokim zakresie, w zależności od programu badań lub wymagań dotyczących odporności badanego obiektu na impuls elektromagnetyczny. Istnieje również możliwość elastycznej adaptacji wielkości strefy pomiarowej do badań różnych  obiektów. System zainstalowany jest w komorze bezechowej, co umożliwia przeprowadzenie bezpiecznego i dokładnego pomiaru. Obiekt może być badany w trzech płaszczyznach narażeń (3D). Istnieje możliwość skalowania narażeń np. w celu określenia granicznej wartości odporności urządzenia na impuls elektromagnetyczny.

  Zestaw NEMP EMP80K składa się z generatora wysokiego napięcia EMP80K-2-23 podłączonego do linii radiacyjnej RL180-50. Natężenie pola generowanego impulsu mierzone jest sondami pola magnetycznego i elektrycznego. Charakterystyki amplitudowe generowanych impulsów rejestrowane są na oscyloskopie, który podłączony jest z sondami pola za pomocą kabla optycznego lub  koncentrycznego.

  Zestawem można badać obiekty typu:

  • Urządzenia naziemne, morskie, pokładowe,
  • Urządzenia lotnicze i rakietowe,
  • Urządzenia wyposażenia amunicji artyleryjskiej,
  • Urządzenia elektryczne, elektroniczne,
  • Urządzenia nieelektryczne, nieelektroniczne ale podatne na impuls elektromagnetyczny,
  • Obiekty które są nieekranowane ale mają spełniać wymagania odporności na impuls elektro-magnetyczny.
Lokalizacja WZŁ1 S.A. w Polsce

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.
05-130 Zegrze
Polska

PRZEJDŹ DO KONTAKTU
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zegrzu, wpisane pod numerem KRS: 0000296096 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 5240303599; REGON 000173367; Wysokość kapitału zakładowego 40 000 000 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 40 000 000 zł.