Jubileusz 65-lecia WZŁ-1 S.A.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. świętują w tym roku jubileusz 65-lecia istnienia firmy. Początki powstania zakładu sięgają 1955 roku, w którym zostały utworzone jako 63. Centralne Warsztaty Naukowo – Badawcze i Remontu Sprzętu Łączności. W okresie swojej historii zakład kilkakrotnie zmieniał nazwę. Z dniem 01.01.2008r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. zostały przekształcone w Spółkę Akcyjną i kontynuują swoją działalność w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

 

Od początku istnienia przedsiębiorstwa jego głównym zadaniem była produkcja aparatowni i urządzeń pomocniczych oraz świadczenie usług remontowych na rzecz wojska. W latach 90-tych firma głównie specjalizowała się w produkcji Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej (RWŁC), natomiast od 2005 roku rozpoczęła produkcję i wdrażanie do Sił Zbrojnych Terminali Satelitarnych (PPTS i MTS) oraz Mobilnych Modułów Stanowisk Dowodzenia (MMSD).

 

Obecnie Spółka rozwija produkty na bazie wcześniej produkowanych RWŁC i Terminali Satelitarnych w kierunku Aparatowni Łączności Cyfrowych – Transmisyjnych, terminali satelitarnych nowej generacji oraz Mobilnych Platform, realizowanych w ramach projektów NCBiR i Unii Europejskiej.

 

Przez wszystkie te lata zakład zmieniał się, dostosowując swoją ofertę do aktualnych potrzeb rynku. Firma to przede wszystkim ludzie, zatem wyrazy uznania i wielkie podziękowania kierujemy do wszystkich byłych i obecnych Pracowników za udział w tworzeniu firmy, jej historii i rozwoju.