Ogłoszenia

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o Wszczęciu Postępowania Kwalifikacyjnego na Stanowisko Członka Zarządu
Oświadczenie kandydata
Klauzula Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych WZŁ 1 S.A.
Klauzula Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych PGZ

Sprzedaż mienia zbędnego

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu oferują do sprzedaży 2 szt. fabrycznie nowych kurtyn powietrznych – nigdy nie instalowanych (firmy Indesse typ ACA-I-200E) do bramy garażowej lub innego wejścia. Data produkcji 2010 r. Moc urządzeń to 18,6 kW i wydajność ok. 10 000 m3/h. Kurtyna przeznaczona jest do pracy w suchym środowisku wewnętrznym, przy zakresie temperatur od – 15 o do + 40 o. Kurtyna jako całość posiada klasę zabezpieczenia IP44, elektryczne skrzynki przyłączne – IP54, wentylatory – klasę IP44. Kurtyna może być instalowana zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. Proponowana cena odsprzedaży 3000 zł/szt.

Galeria zdjęć

Regulamin udzielania zamówień w Wojskowych Zakładach Łączności Nr 1 S.A. jest wewnętrznym aktem prawnym Spółki. Do postępowań prowadzonych na podstawie przedmiotowego Regulaminu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania

Regulamin