Niezawodne
systemy łączności

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. produkują i serwisują sprzęt łączności na potrzeby Sił Zbrojnych oraz pozostałych służb mundurowych. Spółka oferuje również inny sprzęt, wykorzystywany na stanowiskach dowodzenia i kierowania różnych szczebli SZ RP. Ponadto jako operator satelitarny, WZŁ-1 S.A. mogą świadczyć usługi zarówno dla sektora wojskowego jak i cywilnego.

 

Firma w okresie swojej działalności, jako główny integrator i dostawca realizowała programy Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie produkcji i modernizacji mobilnych systemów łączności polowej oraz programy Telekomunikacji Polskiej mobilnych systemów łączności cyfrowej.
 

Skład Zarządu VI Kadencji WZŁ-1 S.A.

Jarosław Robert KUDELSKI
Prezes Zarządu
Zobacz więcej
Jarosław Robert KUDELSKI
Prezes Zarządu

dr Jarosław Robert Kudelski ma wieloletnie doświadczenie managerskie, które zdobywał w sektorze prywatnym i publicznym. W latach 2007-2017 zajmował kierownicze stanowiska w Narodowym Banku Polskim – odpowiadając m.in. za obszar komunikacji i projektów ekonomicznych. Był też współtwórcą i pierwszym dyrektorem Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Wcześniej przez wiele lat pracował na rynku medialnym i wydawniczym – kierując m.in. działami marketingu, strategii i reklamy w Przedsiębiorstwie Wydawniczym „Rzeczpospolita” SA, Hachette Livre Polska, Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych, Gazecie Giełdy „Parkiet”. W latach 2017-2018 był dyrektorem Departamentu Komunikacji w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Z branżą zbrojeniową jest związany od kilku lat – od 2018 do 2021 roku był dyrektorem Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologicznego Polskiej Grupy Zbrojeniowej odpowiedzialnym za integrację środowiska specjalistów oraz projektów badawczo-rozwojowych. Pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego CTM w Gdyni i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki PIT - RADWAR. W latach 2019-2020 był członkiem Rady Naukowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Jest również absolwentem kursu dla przedstawicieli wyższych szczebli rządowych i kadry menadżerskiej przedsiębiorstw europejskiego sektora obronnego (SERA) organizowanego przez francuski Instytut Wyższych Studiów Obronnych.

Ukończył warszawską AWF, studium doktoranckie z zakresu historii filozofii oraz studia MBA EXECUTIVE w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN i The Viena Institute for International Economic Studies.

Prywatnie pasjonuje się sportami walki (posiada stopień mistrzowski Shoden szkoły japońskiego miecza Kashima No Tachi) oraz historią II wojny światowej (jest autorem licznych publikacji książkowych z tego zakresu – m.in. „Ostatni transport złota III Rzeszy” 2020, „Zaginiony Rafael” 2014, czy „Tajemnica Riese” 2010).

Maciej Mieczysław WIĘCKOWSKI
Członek Zarządu
Zobacz więcej
Maciej Mieczysław WIĘCKOWSKI
Członek Zarządu

Maciej Mieczysław Więckowski absolwent katowickiej AWF, a także studiów podyplomowych z zakresu Europejskich stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych w Szkole Głównej Handlowej, Zarządzania w Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego oraz studiów MBA na Politechnice Lubelskiej. Ukończył szereg szkoleń i seminariów z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, Negocjacji w Biznesie, Finansów dla Menedżerów.

Posiada doświadczenie w pracy w zarówno w administracji samorządowej, jak i podmiotach Skarbu Państwa. Sprawował funkcję Burmistrza Dzielnicy w m.st. Warszawa, zajmował kierownicze stanowiska m.in. w Przedsiębiorstwie Obsługi Cudzoziemców „Dipservice”, Porcie Lotniczym Radom S.A., Radomskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, Ośrodku Rozwoju Edukacji.

W latach 2016 – 2022 pracował w AMW Sinevia Sp. z o.o., spółce odpowiedzialnej za budowę infrastruktury na potrzeby Sił Zbrojnych RP, początkowo jako Dyrektor Pionu Przygotowania i Realizacji Inwestycji a od 2018 r. jako Prezes Zarządu Spółki.

Prywatnie interesuje się strzelectwem sportowym, narciarstwem oraz muzyką klasyczną.

Skład Rady Nadzorczej VI Kadencji WZŁ-1 S.A.

Julia Mikołajczuk
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata Brzozowska
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Dorota Domańska
Sekretarz Rady Nadzorczej
Tomasz Sierpiński
Członek Rady Nadzorczej
Ireneusz Sobczak
Członek Rady Nadzorczej
Joanna Pieńkowska
Członek Rady Nadzorczej

Misja i Wizja

MISJA

Wspieramy narodowe bezpieczeństwo
dostarczając niezawodne systemy łączności i dowodzenia.

 

WIZJA

Tworzyć wyjątkowy zespół ludzi zjednoczonych pasją do kreowania
przełomowych rozwiązań w systemach łączności dla rynku militarnego i cywilnego.

 

WARTOŚCI

  1. Poszanowanie czasu i zasobów.
  2. Dotrzymywanie zobowiązań (wiarygodność).
  3. Różnorodność w myśleniu, jedność w działaniu.

Historia

1955
1955

Historia zakładu rozpoczęła się w 1955 roku, kiedy to na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego zostały powołane 63. Centralne Warsztaty Naukowo Badawcze i Remontu Sprzętu Łączności. Zakład w swojej historii kilkukrotnie zmieniał nazwę.

W całej historii zakładu zasadniczym przedmiotem działalności była produkcja aparatowni łączności i urządzeń pomocniczych oraz świadczenie usług remontowych na rzecz wojska. Początkowo była to produkcja urządzeń szkoleniowych, m.in. generator sali służby ruchu, radio do nauki przekazywania informacji za pomocą klucza telegraficznego. Ponadto produkowano w tym czasie stacje ‘ŻBIK” i przystawki do ładowania akumulatorów C-10.

1960
1960

W 1960r. podjęto remont radiostacji R-118, która w okresie kilku lat była podstawowym asortymentem.

1961
-
1962
1962

W latach 1961-1962 w zakładzie w stosunkowo krótkim czasie wyprodukowano na bazie transportera opancerzonego typu SKOT ponad 100 bojowych wozów dowodzenia WD-1 i WD-2. Kolejne lata to czas systematycznego wzrostu zadań. Duży udział w działalności firmy stanowiły usługi remontowe. Jednak oprócz realizowanych napraw, WZŁ produkowały również aparatownie, takie jak: Lotos, Czarnuszka, Bluszcz, Koral.

1982
1982

Zakład w swojej historii kilkukrotnie zmieniał nazwę i tak od 1 stycznia 1982 roku przyjął nazwę Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1.

1995
1995

Najtrudniejszy okres w historii zakładu nastąpił w latach 1989 – 1993, kiedy to gwałtownie zostały ograniczone zamówienia z wojska, co skutkowało dużym spadkiem zatrudnienia.

Od 1995r. sytuacja ekonomiczna zakładu zaczęła się poprawiać. W odpowiedzi na przetarg ogłoszony przez Telekomunikację Polską S.A. biuro konstrukcyjne WZŁ-1 opracowało Mobilne Cyfrowe Linie Radiowe i wygrały przetarg na dostawę 30 kompletów MCLR.

1997
-
1998
1998

Przełomowym okresem na drodze rozwoju WZŁ-1 były lata 1997 – 1998. Wtedy zostały wyprodukowane pierwsze aparatownie łączności cyfrowej, a po wygraniu przetargu na ich produkcję rozpoczął się dynamiczny rozwój zakładu.

2008
2008

Z dniem 01.01.2008r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 zostały przekształcone w Spółkę Akcyjną i obecnie kontynuują swoją działalność w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.  

Dzisiaj zakres produktów, oferowanych przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. jest bardzo szeroki. Jest to przede wszystkim szereg terminali satelitarnych w różnych wersjach na potrzeby Sił Zbrojnych RP, Mobilne Moduły Stanowiska Dowodzenia, Punkty Wymiany Poczty Polowej, Aparatownie Zarządzania Systemem Łączności, Polowe Kancelarie Kryptograficzne, Ruchome Kancelarie Tajne, Mobilne Cyfrowe Linie Radiowe, a przede wszystkim flagowe mobilne centrum telekomunikacyjne - Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC-10/T w aktualnej wersji 2010. Aparatownia RWŁC-10/T jest zasadniczym i jedynym elementem do budowy systemu radioliniowo-przewodowego SZ RP na wszystkich szczeblach dowodzenia. Umożliwia ona współpracę ze stacjonarnymi i polowymi systemami łączności Sił Zbrojnych RP oraz systemami telekomunikacji publicznej. Rozwiązania systemowe i sprzętowe na przełomie ponad 20 lat ewoluowały i wprowadzały RWŁC-10/T na coraz to nowe poziomy technologiczne. Wymagania współczesnego pola walki oraz wykorzystanie aparatowni na misjach w Iraku i Afganistanie, a także udział w ćwiczeniach krajowych i zagranicznych, potwierdziły przydatność produktu i jego efektywność w realizacji zadań wsparcia dowodzenia zgodnie ze standardami NATO.

 

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. wyprodukowały do tej pory 450 zestawów Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej RWŁC-10/T. Pierwsze egzemplarze zostały wyprodukowane w maju 1998 roku i choć różnią się znacząco od obecnej wersji to w dalszym ciągu jest to produkt reprezentacyjny WZŁ-1 S.A. Potrzeby SZ RP wymusiły jego modyfikację i wykreowały następcę RWŁC-10/T - Aparatownię Łączności Cyfrowej – Transmisyjną AŁC-T, która zrewolucjonizuje rynek potrzeb telekomunikacyjnych w łączności radioliniowej, spełniając przy tym najnowsze standardy teleinformatyczne, usługowe oraz jakościowe. Aktualnie Spółka rozwija produkty na bazie wcześniej produkowanych terminali satelitarnych, podwyższając poziom technologiczny nowej generacji sprzętu oraz mobilnych platform, realizowanych w ramach projektów NCBiR i Unii Europejskiej. Ponadto WZŁ-1 S.A. świadczą usługi w zakresie: modernizacji i modyfikacji systemów łączności, satelitarnych usług telekomunikacyjnych, szkoleń i serwisu technicznego, wsparcia technicznego, a także serwisu pogwarancyjnego swoich wyrobów tak w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym (np.: dla sprzętu eksploatowanego w Polskich Kontyngentach Wojskowych). Spółka w swojej ofercie posiada również badania laboratoryjne w zakresie: tłumienności obiektów ekranujących, odporności mechanicznej i klimatycznej obiektów, odporności (urządzeń i systemów) na impuls elektromagnetyczny (NEMP) i wyznaczania klasy urządzeń komercyjnych (zdefiniowanych w dokumencie ZOBT-500A). Uczestniczymy również w programach Wisła i Narew, które otwierają szerokie perspektywy rozwoju przed naszą firmą.

Certyfikaty

Firma posiada wszystkie wymagane prawem zezwolenia i koncesje niezbędne do prowadzenia działalności na rynku wojskowym oraz stosowne certyfikaty systemów zarządzania jakością ISO i AQAP.

Rodo

Inspektor Ochrony Danych  tel.: 734 837 247 e-mail: iodo@wzl1.com.pl

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego
Klauzula informacyjna dla umów cywilo - prawnych

Odpowiedzialny biznes

Jako odpowiedzialna organizacja biznesowa dbamy o naszych pracowników i interesariuszy. Wspieramy Pracowników w rozwoju kompetencji poprzez szkolenia, programy pracownicze, kursy i szkolenia. Rozwój kompetencji dotyczy również społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym promowania zaangażowania pracowników i partnerów biznesowych w inicjatywy społeczne, zarządzanie relacjami z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i innymi partnerami społecznymi w tym społecznością lokalną.

Angażujemy się w pomoc dla pracowników GK PGZ, dotkniętych wypadkami losowymi, w ciężkiej sytuacji materialnej. Szczególną uwagę kierujemy do weteranów w naszej Firmie, uczestniczących od lat w misjach zagranicznych Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

Prowadzimy kampanie informacyjno – edukacyjne, wspieramy również uczniów, studentów w postaci praktyk oraz warsztatów zawodowych.

Uchwała
Kodeks Etyki

Polityka jakości

Polityka Jakości “WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW ŁĄCZNOŚCI Nr 1” S.A. ukierunkowana jest na doskonalenie funkcjonalności Spółki i umacniania jej pozycji rynkowej przy wykorzystaniu najlepszych praktyk i kompetencji zawodowych, z uwzględnieniem przepisów prawnych i innych zobowiązań. Tak zdefiniowana polityka wyraża zdolności organizacji do spełniania oczekiwań klienta i wzrostu jego satysfakcji z dostarczanych wyrobów.

Realizacja polityki jakości wyraża się przez:

  • podnoszenie jakości oferowanych wyrobów i usług;
  • dostarczanie wyrobów i usług spełniających oczekiwania i wymagania klienta określone w zawartych umowach oraz przepisach prawa;
  • rozwój techniczny wyrobów i organizacji;
  • współpracę z dostawcami spełniającymi nasze wymagania jakościowe;
  • stosownie do potrzeb, podnoszenie kwalifikacji załogi;
  • włączenie całego zespołu Spółki w ciągłe doskonalenie zakładowego systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016.


Polityka Jakości jest wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach działalności Spółki. Jej stosowanie jst zagwarantowane między innymi poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad określonych w procesach, procedurach i instrukcjach. Kierownictwo Spółki swoim autorytetem i postawą wspiera wszystkie działania na rzecz poprawy jakości ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

polityka jakości