Kariera

Zbroimy się
w kompetencje

Wybranym kandydatom
oferujemy:

Ciekawą i atrakcyjną pracę 

w firmie o ugruntowanej pozycji

Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kompetencji i osiąganych wyników w pracy

Przyjazną atmosferę w pracy

i szerokie kontakty zewnętrzne

Praca przy ciekawych projektach na rzecz obronności
Możliwości doskonalenia zawodowego i awansu
HR-owe dni otwarte dla pracowników

Zatrudnimy pracowników

Zakres zadań i odpowiedzialności:

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku będzie należała kompleksowa obsługa postępowań o udzielnie zamówienia, w tym:

 • tworzenie zamówień zakupu;
 • nadzór nad realizacją dostaw;
 • negocjowanie warunków handlowych z dostawcami;
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby postępowań zakupowych;
 • przygotowywanie zapytań ofertowych;
 • analiza rynku, poszerzanie bazy dostawców
 • zarządzanie dostawcą, utrzymywanie dobrych relacji, ocena dostawców;
 • sporządzanie i weryfikacja projektów umów i aneksów na potrzeby współpracy z klientami i kooperantami oraz związanych z nimi dokumentów;
 • opracowywanie pozostałych dokumentów handlowych w zakresie kompetencji Sekcji Zakupów;
 • udział w wykonywaniu sprawozdań korporacyjnych;
 • raportowanie

 

Kompetencje, których szukamy:

 • wykształcenia wyższego, mile widziane o profilu handlowym, prawnym, ekonomicznym,technicznym lub podobnym;
 • umiejętności przygotowywania dokumentów handlowych: przede wszystkim zamówień, umów, zapytań ofertowych;
 • dobrej znajomości obsługi komputera (MS Office) ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel, Word
 • znajomość oprogramowania ERP oraz innych urządzeń biurowych;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • umiejętności negocjacyjne;
 • samodzielności i odpowiedzialności;
 • umiejętności pracy zespołowej;

 

W ramach współpracy oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy;
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji;
 • umowę o pracę;
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą);
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego;
 • przyjazną atmosferę pracy;

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • Analiza potrzeb szkoleniowych, planowanie i organizacja szkoleń, ocena efektywności szkoleń,
 • Prowadzenie projektów rozwojowych, koordynowanie procesu rozmów rocznych,
 • Prowadzenie i koordynowanie procesów rekrutacyjnych od przygotowania profilu stanowisk do zatrudnienia pracownika,
 • Zarządzanie bazą kandydatów i praca z systemem rekrutacyjnym zgodnie z przyjętymi standardami w organizacji,
 • Przygotowywanie raportów i zestawień w ramach prowadzonych zadań,
 • Wspieranie przygotowywania i przebiegu wydarzeń promujących wizerunek pracodawcy (targi pracy, aktywności na uczelniach, itp.).

 

Kompetencje, których szukamy:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe (m.in. HR, psychologia, ZZL),
 • doświadczenie w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz podejmowania decyzji,
 • umiejętność utrzymania pozytywnych relacji,
 • umiejętność pracy w szybko zmieniających się okolicznościach pod presją czasu,
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

 

W ramach współpracy oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą),
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • monitorowanie, analiza, opiniowanie i projektowanie mechanizmów bezpieczeństwa dla zasobów teleinformatycznych Spółki,
 • obsługiwanie incydentów bezpieczeństwa,
 • zarządzanie podatnościami oraz wyznaczanie kierunków ich przeciwdziałania zagrożeniom,
 • prowadzenie działań threat hunting i analizowanie działań złośliwego oprogramowania,
 • tworzenie i utrzymywanie dokumentacji systemów bezpieczeństwa, procedur i instrukcji wewnętrznych,
 • współpraca z dostawcami usług i systemów bezpieczeństwa,
 • współpraca z obszarem IT/OT, doradzanie i wspieranie na rzecz rozwoju systemów bezpieczeństwa IT/OT,
 • analizowanie i raportowanie działań z zakresu: mechanizmów bezpieczeństwa (w tym m.in. ochrony antywirusowej, backupu, sieci LAN i innych systemów).

 

Kompetencje, których szukamy:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w obszarze informatyki lub/i cyberbezpieczeństwa,
 • znajomość i wiedza na temat funkcjonowania elementów infrastruktury IT i OT, budowy sieci LAN/WAN i protokołów, systemów operacyjnych, usług internetowych, mechanizmów uwierzytelniających i federacyjnych,
 • znajomość i posługiwanie się w praktyce standardami takimi jak m.in.: ISO/IEC 27001, NIST, SANS, CIS Framework, PCI DSS,
 • umiejętność oceny zagrożenia oraz wykorzystywanie technik i narzędzi do wykrywania zagrożeń i luk w oprogramowaniu,
 • wiedza o zagrożeniach bezpieczeństwa IT i OT,
 • doświadczenie w pracy z systemami bezpieczeństwa klasy SIEM, Anomaly Detection, IDS/IPS, SOAR, DLP, VM, PAM, antyDDos lub innymi mechanizmami bezpieczeństwa
 • certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności w obszarze bezpieczeństwa IT będą dodatkowym atutem,
 • gotowość do poddania się weryfikacji w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa z zakresu ochrony informacji niejawnych.

 

W ramach współpracy oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą),
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • Monitorowanie i raportowanie realizacji prowadzonych projektów w zakresie zgodności z umową,
 • Przygotowywanie i uzgadnianie harmonogramów projektów,
 • Zarządzanie i koordynacja procesów dostarczania powierzonych do realizacji projektów,
 • Odpowiedzialność za identyfikację ryzyka, monitorowanie i raportowanie ryzyka
  w projekcie,
 • Rekomendacje w zakresie rozwiązań strategicznych, ustalania priorytetów
  dla realizowanych zadań oraz wykorzystania zasobów,
 • Koordynacja w zakresie komunikacji z Klientami wewnętrznym i zewnętrznym
  w ramach prowadzonych projektów,
 • Udział w procesie negocjacji umów z perspektywy ich przyszłej realizacji w strukturze projektu,
 • Nadzór nad terminową i jakościową realizacją zadań zadeklarowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne,
 • Organizowanie spotkań z interesariuszami projektu, przeglądu projektów.

 

Kompetencje, których szukamy:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość metodologii zarządzania projektami,
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami,
 • znajomość pakietu MS Office (w tym MS Project),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, orientacja na szczegóły i rzetelność,
 • otwartość na nową wiedzę i doświadczenia.

 

W ramach współpracy oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą),
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • nadzór nad realizacją projektów  pod kątem ich zgodności z wdrożoną Metodyką Zarządzania Projektami w WZŁ Nr 1 S.A,
 • koordynacja działań zespołów projektowych,
 • monitorowanie i raportowanie postępu realizacji projektów na podstawie harmonogramów,
 • bieżąca aktualizacja katalogu ryzyk,
 • organizowanie przeglądów projektów oraz udział w spotkaniach projektowych i komitetów sterujących,
 • przygotowanie wzorów i szablonów dokumentacji projektowej,
 • dostarczanie raportów i analiz dotyczących portfela projektów i ich wpływu na cele strategiczne organizacji.

 

Kompetencje, których szukamy:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • znajomość metodyk zarządzania projektami,
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami-mile widziane,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i zarządzania zmianą, w tym radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami dostosowywania się do zmieniających się wymagań,
 • umiejętność pracy zespołowej w tym delegowania zadań i rozwiązywania konfliktów,
 • dobra organizacja pracy, orientacja na szczegóły i rzetelność,
 • otwartość na nową wiedzę i doświadczenia.

 

W ramach współpracy oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą),
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zadania:

 • Planowanie, konstruowanie, rozwój istniejących i nowych urządzeń oraz linii montażowych i produkcyjnych,
 • Rekomendacje i wprowadzanie nowych metod pracy i organizacji produkcji,
 • Nadzór techniczny nad kolejnymi fazami produkcji wyrobu/procesami produkcyjnymi i wsparcie pracowników Spółki w doborze materiałów, narzędzi i urządzeń.
 • Prowadzenie nadzoru nad aktualnością dokumentacji produkcyjnej oraz technicznej maszyn i urządzeń,
 • Analiza występujących problemów produkcyjnych, proponowanie i prowadzenie działań mających na celu ich rozwiązanie lub minimalizację wpływu na działania produkcyjne,
 • Przygotowanie dokumentacji procesowej zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie wymagań procesowych, jakościowych, technik i metod pracy,
 • Wsparcie wydziału produkcji w zakresie kwestii jakościowych, bezpieczeństwa, redukcji kosztów, optymalizacji i innych.

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie techniczne, średnie lub wyższe,
 • Kilkuletnie doświadczenie na zbliżonym stanowisku w firmie produkcyjnej przy produkcji jednostkowej/małoseryjnej, w zakresie optymalizacji i usprawniania procesów, prowadzenia projektów produkcyjnych w międzynarodowym środowisku,
 • Znajomość oprogramowania MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • Doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu,
 • Asertywność, nastawienie na realizację zadań.

 

Oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą),
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zadania:

 • zarządzanie (macierzowe) pracą zespołu konstrukcyjnego przypisanego do danego projektu (wyrobu) – w tym cotygodniowe przeglądy postępu prac konstrukcyjnych,
 • monitorowanie postępu prac zespołu konstrukcyjnego nad dokumentacją konstrukcyjną w oparciu o harmonogram projektu,
 • przygotowanie Konstrukcyjnego Wykazu Zespołów (KWZ) we współpracy z dedykowanym zespołem konstrukcyjnym dla danego projektu (wyrobu),
 • integrowanie informacji technicznej i zapewnienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi domenami technicznymi,
 • nadzór we współpracy z Głównym Konstruktorem nad opracowaniem dokumentacji konstrukcyjnej na zgodność z wymaganiami zawartymi w umowie,
 • aktywne uczestnictwo w spotkaniach technicznych z kooperantami i Zamawiającym oraz przygotowywanie się do spotkań wraz niezbędnym wsparciem i uczestnictwem konstruktorów domenowych z zespołu projektowego,
 • współpraca z kooperantami w zakresie pozyskiwania i wymiany informacji technicznych niezbędnych do opracowania dokumentacji konstrukcyjnej,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu, zapewnienie wsparcia technicznego,
 • konsultacje i wsparcie techniczne na etapie produkcji i badań wyrobu,
 • definiowanie ryzyk projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji konstrukcyjnej (np. w kontekście pozyskania informacji od kooperantów, możliwość spełnienia wymagań zawartych w umowie),
 • udział i prowadzenie szkoleń w zakresie technicznym wg swoich kompetencji dla użytkowników wyrobu końcowego,
 • zgłaszanie propozycji obsługi ryzyk w uzgodnieniu z zespołem konstrukcyjnym,
 • opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej w ramach realizowanego projektu.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • wykształcenie lub certyfikacja (Prince2, PMI) w obszarze zarządzania i/lub zarządzania projektami- mile widziane,
 • minimum dwuletnie doświadczenie w firmie o specjalizacji produkcyjnej (preferowana branża zbrojeniowa),
 • doświadczenie i wiedza w obszarze technicznym (mechanika, elektryka, elektronika, rozwiązania dziedziny ICT), w tym umiejętność pracy z rysunkiem technicznym,
 • znajomość oprogramowania AutoCad i Inventor/SolidWorks lub podobne,
 • kompetencje pozwalające na zarządzanie podległym zespołem,
 • język angielski na poziomie umożliwiającym pracę na konkretnych projektach (techniczny).

 

Oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą),
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zadania:

 • Wykonywanie obróbki ślusarskiej elementów złożonych kształtach i klasach dokładności określonych wg. dokumentacji technicznej.
 • Obsługa różnego typu maszyn i urządzeń np. nożyce gilotynowe, prasy, wiertarki, przecinarki, szlifierki kątowe, suwnicy.
 • Montaż i uruchomienie zespołów mechanicznych.
 • Zabudowa i adaptacja kabin kontenerowych.
 • Integracja kabin z pojazdem bazowym.
 • Wsparcie zadań logistycznych związanych z przebazowaniem wyrobów.

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe,
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania obróbki ślusarskich oraz czytania dokumentacji technicznej/
 • Znajomość oprogramowania MS Office, mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu,
 • Asertywność, nastawienie na realizację zadań.

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji,
 • Pracę w ciekawych projektach oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań,
 • Pakiet medyczny,
 • Dobrą atmosferę pracy.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Obowiązki:

 • Wykonywanie projektów układów sterowania w oparciu o układy mikroprocesorowe i sterowniki PLC,
 • Wykonywanie aplikacji do sterowania i serwisu dla układów sterowania na platformę Windows, Linux lub na panele HMI,
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu koncepcji nowych wyrobów,
 • Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w celu optymalizacji projektu,
 • Przygotowywanie koncepcji i analiz technicznych nowych wyrobów,
 • Opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, dokumentacji technicznej wyrobu/zespołów,
 • Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej i dostosowanie jej do nowych rozwiązań technologicznych lub nowych wymagań,
 • Opracowywanie, w zakresie własnych kompetencji, wymagań technicznych na materiały potrzebne do produkcji skonstruowanych zespołów,
 • Opracowywanie instrukcji sprawdzania skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego i autorskiego nad realizacją modeli lub prototypów skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Wsparcie merytoryczne badań laboratoryjnych skonstruowanych wyrobów/zespołów oraz ocena wyników tych badań,
 • Ścisła współpraca z innymi konstruktorami oraz innymi pracownikami Spółki w trakcie realizacji powierzonych zadań,
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją modeli lub prototypów skonstruowanych wyrobów/zespołów.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: elektronika, automatyka przemysłowa lub pokrewne,
 • Doświadczenie w branży produkcyjnej, projektowej lub serwisu,
 • Umiejętność przygotowywania dokumentacji konstrukcyjnej w programie Altium Designer (lub podobny), AutoCad, znajomość Autodesk Inventor będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność przygotowywania dokumentów w programach pakietu Microsoft Office,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej,
 • Znajomość języków programowania C, C++, Delphi.
 • Znajomość programowania układów mikroprocesorowych, sterowników PLC i paneli HMI,
 • Znajomość projektowania instalacji alarmowych będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Obowiązki:

 • Wykonywanie schematów ideowych dla instalacji systemowej i teleinformatycznej w kabinach łączności
 • Wykonywanie dokumentacji technicznej okablowania zasilania i systemowego,
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu koncepcji nowych wyrobów,
 • Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w celu optymalizacji projektu,
 • Przygotowywanie koncepcji i analiz technicznych nowych wyrobów,
 • Opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, dokumentacji technicznej wyrobu/zespołów,
 • Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej i dostosowanie jej do nowych rozwiązań technologicznych lub nowych wymagań,
 • Opracowywanie, w zakresie własnych kompetencji, wymagań technicznych na materiały potrzebne do produkcji skonstruowanych zespołów,
 • Opracowywanie instrukcji sprawdzania skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego i autorskiego nad realizacją modeli lub prototypów skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Wsparcie merytoryczne badań laboratoryjnych skonstruowanych wyrobów/zespołów oraz ocena wyników tych badań,
 • Ścisła współpraca z innymi konstruktorami oraz innymi pracownikami Spółki w trakcie realizacji powierzonych zadań,
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją modeli lub prototypów skonstruowanych wyrobów/zespołów.

 

Wymagania:

 • Wykształcenia wyższe, preferowane kierunki: elektronika, informatyka, telekomunikacja lub pokrewne,
 • Doświadczenie w branży produkcyjnej, projektowej lub serwisu,
 • Umiejętność przygotowywania dokumentacji konstrukcyjnej w programie AutoCad, znajomość Autodesk Inventor będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność przygotowywania dokumentów w programach pakietu Microsoft Office,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej,
 • Znajomość systemów łączności bezprzewodowej,
 • Znajomość projektowania i konfiguracji sieci komputerowych,
 • Znajomość projektowania instalacji alarmowych będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Obowiązki:

 • Wykonywanie dokumentacji technicznej dla instalacji zasilających obejmujących między innymi agregaty prądotwórcze, zasilacze awaryjne, zasilacze prądu stałego,
 • Wykonywanie dokumentacji technicznej rozdzielnic elektrycznych w aparatowniach łączności,
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu koncepcji nowych wyrobów,
 • Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w celu optymalizacji projektu,
 • Przygotowywanie koncepcji i analiz technicznych nowych wyrobów,
 • Opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, dokumentacji technicznej wyrobu/zespołów w zakresie zgodnym opracowaną koncepcją lub z potrzebami Zamawiającego,
 • Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej i dostosowanie jej do nowych rozwiązań technologicznych lub nowych wymagań Zamawiającego,
 • Opracowywanie, w zakresie własnych kompetencji, wymagań technicznych na materiały potrzebne do produkcji skonstruowanych zespołów,
 • Opracowywanie w wymaganych przypadkach instrukcji sprawdzania skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Wsparcie merytoryczne i ocena wyników badań laboratoryjnych skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Ścisła współpraca z innymi konstruktorami oraz innymi pracownikami Spółki w trakcie realizacji powierzonych zadań,
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją modeli lub prototypów skonstruowanych wyrobów/zespołów.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: elektrotechnika i pokrewne,
 • Doświadczenie w branży produkcyjnej, projektowej lub serwisu,
 • Umiejętność przygotowywania dokumentacji konstrukcyjnej w programie AutoCad, znajomość Autodesk Inventor będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność przygotowywania dokumentów w programach pakietu Microsoft Office,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.


Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Obowiązki:

 • Projektowanie układów hydrauliki siłowej,
 • Opracowanie listy materiałów (BOM) do projektowanych układów hydrauliki siłowej,
 • Kontrola procesu produkcji i wdrożenie montażu układów hydrauliki siłowej,
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu koncepcji nowych wyrobów,
 • Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w celu optymalizacji projektu,
 • Przygotowywanie koncepcji i analiz technicznych nowych wyrobów,
 • Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w celu optymalizacji projektu,
 • Opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, dokumentacji technicznej wyrobu/zespołów w zakresie zgodnym opracowaną koncepcją lub z potrzebami Zamawiającego,
 • Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej i dostosowanie jej do nowych rozwiązań technologicznych lub nowych wymagań Zamawiającego,
 • Opracowywanie, w zakresie własnych kompetencji, wymagań technicznych na materiały potrzebne do produkcji skonstruowanych zespołów,
 • Opracowywanie w wymaganych przypadkach instrukcji sprawdzania skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Wsparcie merytoryczne i ocena wyników badań laboratoryjnych skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Ścisła współpraca z innymi konstruktorami oraz innymi pracownikami Spółki w trakcie realizacji powierzonych zadań,
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją modeli lub prototypów skonstruowanych wyrobów/zespołów.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe lub ostatni rok studiów w zakresie układów hydrauliki siłowej,
 • Doświadczenie w projektowaniu układów hydrauliki siłowej poparte przykładami,
 • Umiejętność przygotowywania dokumentacji konstrukcyjnej w programie Autodesk Inventor (alternatywnie SolidWorks),
 • Umiejętność przygotowywania dokumentów w programach pakietu Microsoft Office (Word, Excel),
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.


Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Obowiązki:

 • Opracowywanie dokumentacji technicznej (DT-opisowej) wymaganej przez klienta, określonej w przepisach resortu obrony narodowej (RON) lub standardach technicznych
 • Opracowywanie wymagań technicznych (specyfikacji) w oparciu o obowiązujące przepisy cywilne i RON, oraz standardy techniczne, w tym Polskie Normy (PN), Normy Obronne (NO), NATO (STANAG), które musi spełniać wyrób i jego elementy składowe
 • Analiza dokumentacji technicznej (opisowej) poddostawców/podwykonawców pod kątem jej zgodności z wymaganiami technicznymi wyrobu finalnego i zaleconymi standardami w umowach z Zamawiającym,
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi spółki, w zakresie:
 • zadań przez nie wykonywanych, powiązanych z zadaniami zajmowanego stanowiska (np. co do wymagań, programów badań, odbiorów, praw autorskich do dokumentacji technicznej)
 • pozyskiwania informacji potrzebnych do opracowania dokumentacji technicznej (opisowej) wyrobów spółki
 • opracowywania zapytań ofertowych, umów z poddostawcami/podwykonawcami

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe - preferowane techniczne (jeden z kierunków: elektro-mechaniczny, elektryczny, elektroniczny, łączności, lub teleinformatyczny lub pokrewne),
 • Znajomość pakietu Microsoft Office min. (z podkreśleniem Microsoft Word) min poz. średni lub gotowość do przeszkolenia w tym zakresie,
 • Znajomość oprogramowania AutoCAD i CorelDRAW;
 • Znajomość normalizacji; kodyfikacji wyrobów obronnych, niezawodności, procesów nadzorowania jakości sprzętu wojskowego, oceny zgodności sprzętu komercyjnego i wojskowego
 • Umiejętność przygotowywania dokumentów w programach pakietu Microsoft Office,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej,

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zadania:

 • Kontrola i analiza kosztów oraz efektywności finansowej Spółki,
 • Sporządzanie raportów zarządczych i finansowych,
 • Analityczne wsparcie decyzji biznesowych,
 • Optymalizacja procesów sprawozdawczości i systemu budżetowania oraz kontrolingu,
 • Kontrola finansowa i wsparcie przy kluczowych projektach- rola partnera biznesowego,
 • Analiza odchyleń od planów i programów finansowych.

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe w obszarze ekonomicznym,
 • Wiedza i doświadczenie z zakresu rachunkowości finansowej i kontrolingu,
 • Praktyczna znajomość arkuszy kalkulacyjnych i baz danych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia, interpretacji wyników i wskaźników finansowych,
 • Dobra organizacja pracy, orientacja na szczegóły i rzetelność,
 • Otwartość na nową wiedzę i doświadczenia,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • Stabilne miejsce pracy,
 • Szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • Umowę o pracę,
 • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą),
 • Ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)”.
Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Twój zakres obowiązków:

 • Kreatywne projektowanie nowych rozwiązań technicznych w ramach prowadzonych zamówień na potrzeby Sił Zbrojnych RP, MSWiA oraz firm i instytucji cywilnych;
 • Opracowanie wstępnych koncepcji technicznych;
 • Przygotowanie danych technicznych do wyceny projektów;
 • Współpraca z podmiotami wojskowymi, uczelniami, a także firmami krajowymi i zagranicznymi w zakresie inżynierii systemów łączności i informatyki;
 • Identyfikacja problemów i aktywne poszukiwanie rozwiązań;
 • Bieżąca obsługa administracyjna projektów, prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji związanej z realizacją projektów;
 • Stały kontakt z klientami i wsparcie merytoryczne podczas procesu realizacji projektów;
 • Dokumentowanie i raportowanie wykonanych doświadczeń;
 • Analizowanie uzyskanych wyników;
 • Aktywne szukanie współpracy z instytucjami naukowymi;

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu projektów;
 • Preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach wojskowych MON lub MSWiA;
 • Doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu projektów;
 • Znajomość aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji i rozliczania projektów;
 • Umiejętność koordynowania kilku projektów jednocześnie;
 • Praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Odpowiedzialność, samodzielność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Mile widziany certyfikat w zakresie zarządzania projektami np. Agile, Prince 2.

 

To oferujemy:

 • Stabilne miejsce pracy;
 • Szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji;
 • Umowę o pracę;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą);
 • Ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego;
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)”.
Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Twój zakres obowiązków:

 • Administracja systemami informatycznymi, w tym klasy ERP;
 • Utrzymanie i mikro-rozwój dostarczanych usług informatycznych;
 • Zarządzanie bieżącymi zmianami w systemach IT;
 • Samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych;
 • Zapewnienie ciągłości działania systemów IT;
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla użytkowników aplikacji;
 • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami;
 • Udział w projektach rozwojowych;
 • Analiza i rozwiązywanie incydentów.

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe informatyczne;
 • Wiedza z zakresu budowy systemów informatycznych;
 • Praktyczna znajomość zagadnień ERP zarówno od strony użytkowej, jak i samych baz danych
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z HTML, WEB;
 • Dobra znajomość koncepcji związanych z systemami informatycznymi, bazami danych oraz biznesem;
 • Dobra komunikacja, umiejętności interpersonalne, zdolność do pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność zarządzania czasem, planowania, koordynacji;
 • Umiejętność planowania, samodzielna organizacja pracy, dobre zdolności komunikowania się z zespołem i klientem wewnętrznym;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji i obsługę zgłoszeń serwisowych.

 

To oferujemy:

 • Umowę o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji;
 • Ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego;
 • Szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą);
 • Dobrą atmosferę pracy.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)”.
Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zadania:

 • Przygotowywanie i montaż wiązek kablowych oraz podzespołów elektrycznych i elektronicznych wg dokumentacji wykonawczej,
 • Naprawy podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
 • Montaż, uruchamianie i weryfikacja poprawności działania instalacji elektrycznych i systemowych w kontenerach,
 • Współpraca z innymi działami Spółki, np. kontrola jakości, dział konstrukcyjno-technologiczny.

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe,
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie wytwarzania zespołów elektrycznych, wiązek kablowych, montażu gotowych wyrobów,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Znajomość oprogramowania MS Office, mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu,
 • Asertywność, nastawienie na realizację zadań.

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji,
 • Pracę w ciekawych projektach oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań,
 • Pakiet medyczny,
 • Dobrą atmosferę pracy.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzule

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „RODO”, proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w WZŁ Nr 1 S.A. oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przedstawione klauzule podpisane należy załączyć do CV.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym (kod 05-130), zwane dalej „WZŁ Nr1 S.A”, „Administratorem”.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ Nr 1 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iodo@wzl1.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZŁ Nr 1 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZŁ Nr 1 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane przez jeden rok lub do momentu cofnięcia zgody.
7. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji.
I10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@wzl1.com.pl.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi,
ze studentami 3-ego ,4-ego i 5-ego roku na kierunkach bezpieczeństwo,
informatyka oraz kierunki inżynieryjno – techniczne.

Benefity

Prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin
Pracowniczy program emerytalny
Premie i dodatki
Szkolenia i kursy
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Bony świąteczne
Ubezpieczenie na życie