Kariera

Zbroimy się
w kompetencje

Wybranym kandydatom
oferujemy:

Ciekawą i atrakcyjną pracę 

w firmie o ugruntowanej pozycji

Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kompetencji i osiąganych wyników w pracy

Przyjazną atmosferę w pracy

i szerokie kontakty zewnętrzne

Praca przy ciekawych projektach na rzecz obronności
Możliwości doskonalenia zawodowego i awansu
HR-owe dni otwarte dla pracowników

Zatrudnimy pracowników

Zadania:

 • Przygotowanie powierzchni zgodnie z dokumentacją techniczną w zakresie piaskowania i śrutowania, szlifowania, odtłuszczania, czyszczenia.
 • Zabezpieczenie przed lakierowaniem według dokumentacji technicznej.
 • Lakierowanie powierzchni zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej.
 • Weryfikacja poprawności działania infrastruktury wykorzystywanej do przygotowania powierzchni i prowadzenia lakierowania.
 • Bieżące przekazywanie informacji o stanie infrastruktury.
 • Właściwe użytkowanie przyrządów pomiarowych (miernik grubości lakieru, itp.)

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe,
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i wykonywania powłok lakierniczych oraz czytania dokumentacji technicznej.
 • Znajomość oprogramowania MS Office, mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu,
 • Asertywność, nastawienie na realizację zadań.

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji,
 • Pracę w ciekawych projektach oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań,
 • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą, karta sportowa)
 • Dobrą atmosferę pracy.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 

 • planowanie produkcji,
 • współpraca z komórkami wspomagającymi proces produkcji,
 • raportowanie, ewidencja, monitorowanie, prowadzenie rejestrów związanych ze stanem realizacji postępu prac produkcyjnych,
 • monitorowanie mierników dla procesów, procedur i instrukcji dotyczących Działu Operacyjnego,
 • kontrola nad prawidłowością działania systemu rozliczania czasu pracy na zleceniach (RCPnZ),
 • przygotowanie, weryfikacja i dystrybucja dokumentacji produkcyjnej w strukturze organizacyjnej Działu Operacyjnego,
 • prowadzenie ewidencji dokumentacji związanej z materiałem koncesjonowanym,
 • obsługa korespondencji Działu Operacyjnego,
 • wsparcie pracowników Działu Operacyjnego w przygotowaniu i rozliczaniu dokumentów delegacyjnych oraz dokumentacji kadrowej.

 

Kompetencje, których szukamy:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność planowania produkcji w systemie klasy ERP,
 • znajomość pakietu Microsoft Office, w tym MS Excel na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu ,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 

W ramach współpracy oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą, karta sportowa),
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • analiza otrzymanej dokumentacji technicznej, opracowywanie procesów technologicznych, określanie niezbędnych norm czasowych i materiałowych oraz oprzyrządowania specjalnego do realizacji przyjętych procesów wytwarzania,
 • sprawowanie nadzoru technologicznego nad procesami wytwórczymi opracowanych wyrobów, wprowadzanie uzasadnionych zmian w tych procesach i aktualizowanie dokumentacji technologicznej,
 • podejmowanie decyzji w zakresie korygowania norm czasowych i materiałowych zespołów technologicznych i wprowadzanie tych zmian do dokumentacji technologicznej,
 • wdrażanie innowacji przy opracowywaniu nowych wyrobów/zespołów i procesów technologicznych,
 • Nadzorowanie i koordynowanie prac wydziału i podległych specjalistów w Wydziale Technologicznym.

 

Kompetencje, których szukamy:

 • wykształcenie wyższe techniczne- technologia, organizacja produkcji lub pokrewne,
 • doświadczenie na zbliżonym stanowisku w firmie produkcyjnej przy produkcji jednostkowej/małoseryjnej, w zakresie optymalizacji i usprawniania procesów, prowadzenia projektów produkcyjnych w międzynarodowym środowisku,
 • umiejętność projektowania procesów technologicznych mechaniczno/elektrycznych, znajomość norm serii ISO 9000,
 • Znajomość oprogramowania AutoCad, Inventor, MS Office, Corel Draw,
 • doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu,
 • chęć zdobywania nowych umiejętności i wiedzy dotyczących procesów wytwarzania;
 • asertywność i nastawienie na realizację zadań,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej,
 • mile widziana znajomość branży zbrojeniowej,
 • dodatkowym atutem będzie posiadane Poświadczenie Bezpieczeństwa o klauzuli TAJNE, NAO SECRET, EU SECRET.

W związku z pracą przy wytwarzaniu i obrocie wyrobami koncesjonowanymi kandydat powinien dostarczyć:

 1. Zapytanie o udzielenie informacji i osobie (KRK)- niekaralność.
 2. Orzeczenie lekarskie dedykowane do ww. specyfikacji pracy
 3. Orzeczenie psychologiczne jw.

 

W ramach współpracy oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą, karta sportowa),
 • nagrodę kwartalną,
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie bieżącej pracy Biura Zarządu, w tym przygotowanie raportów, pism, prezentacji i analiz,
 • Prowadzenie rejestrów, ewidencji, zbiorów dokumentów organizacyjnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych w Spółce,
 • Przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego Spółki, w tym regulaminów,
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją działalności Spółki, a także jej archiwizowanie,
 • Dbałość o prawidłowy przepływ informacji i dokumentów pomiędzy Zarządem, Radą Nadzorczą oraz komórkami organizacyjnymi Spółki,
 • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Zarządu, w tym obsługa poczty elektronicznej.

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe administracyjne,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • Biegła obsługa pakietu MS OFFICE (w tym obsługa spotkań w MS Teams),
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, co najmniej w zakresieobowiązków powyżej wskazanych – minimum 2 lata,
 • Umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji, pracy w zespole i analizy danych,
 • Umiejętność redagowania pism oraz innych regulacji na potrzeby Biura Zarządu,
 • Rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Wysoka kultura osobista.

 

To oferujemy:

 • Stabilne miejsce pracy,
 • Szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • Umowę o pracę,
 • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą),
 • Ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)”.
Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • Planowanie, konstruowanie, rozwój istniejących i nowych urządzeń oraz linii montażowych i produkcyjnych,
 • Rekomendacje i wprowadzanie nowych metod pracy i organizacji produkcji,
 • Nadzór techniczny nad kolejnymi fazami produkcji wyrobu/procesami produkcyjnymi i wsparcie pracowników Spółki w doborze materiałów, narzędzi i urządzeń.
 • Prowadzenie nadzoru nad aktualnością dokumentacji produkcyjnej oraz technicznej maszyn i urządzeń,
 • Analiza występujących problemów produkcyjnych, proponowanie i prowadzenie działań mających na celu ich rozwiązanie lub minimalizację wpływu na działania produkcyjne,
 • Przygotowanie dokumentacji procesowej zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie wymagań procesowych, jakościowych, technik i metod pracy,
 • Kształtowanie technologicznej dyscypliny pracy,
 • Nadzór nad kontrolą międzyoperacyjną,
 • Wsparcie wydziału produkcji w zakresie kwestii jakościowych, bezpieczeństwa, redukcji kosztów, optymalizacji i innych.

 

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie techniczne, średnie lub wyższe,
 • Kilkuletnie doświadczenie na zbliżonym stanowisku w firmie produkcyjnej przy produkcji jednostkowej/małoseryjnej, w zakresie optymalizacji i usprawniania procesów, prowadzenia projektów produkcyjnych w międzynarodowym środowisku,
 • Mile widziana znajomość branży zbrojeniowej.
 • Znajomość oprogramowania MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • Doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu,
 • Asertywność, nastawienie na realizację zadań,
 • W związku z pracą przy wytwarzaniu i obrocie wyrobami koncesjonowanymi kandydat powinien dostarczyć:
  1. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (KRK) - niekaralność  
  2. Orzeczenie lekarskie dedykowane do ww. specyfikacji pracy
  3. Orzeczenie psychologiczne jw.

 

To oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą),
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)”.
Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Twój zakres obowiązków:

 • Realizacja zadań związanych z wykonywaniem audytu wewnętrznego w zakresie działalności zapewniająceji doradczej, prowadzonych w sposób niezależny
  i obiektywny, których celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności Spółki,
 • Określenie zasad funkcjonowania oraz dokonywanie oceny i analiz funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Spółce,
 • Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych i po audytowych,
 • Nadzór nad wprowadzaniem rekomendacji poaudytowych,
 • Monitorowanie i wsparcie wdrażania rekomendacji,
 • Dokumentowanie wykonanych procedur audytowych,
 • Współpraca w ramach zespołu audytowego.

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie licencjata,
 • Posiadanie Certyfikatu CIA i CRMA,
 • Znajomość WSK,norm ISO oraz AQAP, metodologii Lean Manufacturing i Management, systemu 5S,
 • Doświadczenie min. 5 lat w branży związanej z produkcją na potrzeby wojska - mile widziane,
 • Znajomość przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, prawa gospodarczego , handlowego, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz przepisów branżowych w obszarze działalności Spółki,
 • Znajomość przepisów oraz regulacji z zakresu Compliance,
 • Posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli min. POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mające na celu uzyskanie właściwego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Umiejętności analityczne,
 • Efektywnie komunikowanie się z pracownikami na różnych szczeblach organizacji.

 

To oferujemy:

 • Stabilne miejsce pracy;
 • Szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji;
 • Umowę o pracę;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą);
 • Ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego;
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)”.
Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Twój zakres obowiązków:

 • Analiza potrzeb rynkowych w zakresie produktów Spółki oraz przygotowywanie ofert dostosowanych do potrzeb klienta,
 • Proaktywne działania w celu pozyskiwania klientów strategicznych dla Spółki,
 • Identyfikacja zapotrzebowania na wyroby i produkty Spółki w tym wsparcie klientów w zakresie koncesji wyrobu,
 • Kreatywne projektowanie nowych rozwiązań technicznych,
 • Wykonywanie koncepcji i projektów technicznych w ramach prowadzonych w Spółce projektów na potrzeby Sił Zbrojnych RP, MSWiA oraz klientów cywilnych.

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Ukończone szkolenie i certyfikat za szkolenia z zakresu zarządzania projektami (tj. P2, ITIL, Scrum Master),
 • Doświadczenie w pracy w jednostkach wojskowych MON lub MSWiA,
 • 3 letnie doświadczenie w pracy przy zarządzaniu projektami technicznymi,
 • Znajomość przepisów w ramach stanowiska,
 • Umiejętności interpersonalne z zakresu zarządzania zespołem,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów,
 • Zdolność do samodzielnego działania,
 • Umiejętność pracy w grupie.

 

To oferujemy:

 • Stabilne miejsce pracy;
 • Szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji;
 • Umowę o pracę;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą);
 • Ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego;
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)”.
Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • Monitorowanie i raportowanie realizacji prowadzonych projektów w zakresie zgodności z umową,
 • Przygotowywanie i uzgadnianie harmonogramów projektów,
 • Zarządzanie i koordynacja procesów dostarczania powierzonych do realizacji projektów,
 • Odpowiedzialność za identyfikację ryzyka, monitorowanie i raportowanie ryzyka
  w projekcie,
 • Rekomendacje w zakresie rozwiązań strategicznych, ustalania priorytetów
  dla realizowanych zadań oraz wykorzystania zasobów,
 • Koordynacja w zakresie komunikacji z Klientami wewnętrznym i zewnętrznym
  w ramach prowadzonych projektów,
 • Udział w procesie negocjacji umów z perspektywy ich przyszłej realizacji w strukturze projektu,
 • Nadzór nad terminową i jakościową realizacją zadań zadeklarowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne,
 • Organizowanie spotkań z interesariuszami projektu, przeglądu projektów.

 

Kompetencje, których szukamy:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość metodologii zarządzania projektami,
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami,
 • znajomość pakietu MS Office (w tym MS Project),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, orientacja na szczegóły i rzetelność,
 • otwartość na nową wiedzę i doświadczenia.

 

W ramach współpracy oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą),
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy. 
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS w tym wczasy pod gruszą, karta sportowa Medicover Sport),

Zadania:

 • Obsługa frezarek 5-osiowych oraz znajomość sterownika firmy OKUMA za sterowaniem: OSP-P300
 • Obsługa frezarek 3-osiowych oraz znajomość sterownika firmy Heidenhain Itnc 530.
 • Obsługa tokarek 3-osiowych oraz znajomość sterownika firmy OKUMA za sterowaniem: OSP-P300.
 • Dobra znajomość rysunku technicznego.
 • Dobór oprzyrządowania i przygotowanie maszyny do pracy, dobór parametrów obróbki.
 • Obsługa i wykonywanie prac na maszynach skrawających (tokarki, frezarki) konwencjonalnych, CNC zgodnie z dokumentacją wykonawczą.
 • Weryfikacja zgodności programu technologicznego (obróbczego) z dokumentacją techniczną.
 • Sprawdzenie poprawności wykonanego detalu na zgodność z dokumentacją techniczną.
 • Zgłoszenie uwag w zakresie poprawek do programu technologicznego i dokumentacji.
 • Posługiwanie się przyrządami pomiarowymi (suwmiarka, mikromierz, płytki wzorcowe).

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe,
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie obróbki skrawaniem i obsługi maszyn konwencjonalnych, CNC oraz czytania dokumentacji technicznej
 • Znajomość oprogramowania MS Office,
 • Doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność i operatywność w działaniu,
 • Asertywność, nastawienie na realizację zadań,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (KRK) – niekaralność
 • Orzeczenie lekarskie dedykowane do ww. specyfikacji pracy
 • Orzeczenie psychologiczne jw.

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji,
 • Pracę w ciekawych projektach oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań,
 • Pakiet medyczny,
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS w tym wczasy pod gruszą, karta sportowa Medicover Sport),


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zadania:

 • zarządzanie (macierzowe) pracą zespołu konstrukcyjnego przypisanego do danego projektu (wyrobu) – w tym cotygodniowe przeglądy postępu prac konstrukcyjnych,
 • monitorowanie postępu prac zespołu konstrukcyjnego nad dokumentacją konstrukcyjną w oparciu o harmonogram projektu,
 • przygotowanie Konstrukcyjnego Wykazu Zespołów (KWZ) we współpracy z dedykowanym zespołem konstrukcyjnym dla danego projektu (wyrobu),
 • integrowanie informacji technicznej i zapewnienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi domenami technicznymi,
 • nadzór we współpracy z Głównym Konstruktorem nad opracowaniem dokumentacji konstrukcyjnej na zgodność z wymaganiami zawartymi w umowie,
 • aktywne uczestnictwo w spotkaniach technicznych z kooperantami i Zamawiającym oraz przygotowywanie się do spotkań wraz niezbędnym wsparciem i uczestnictwem konstruktorów domenowych z zespołu projektowego,
 • współpraca z kooperantami w zakresie pozyskiwania i wymiany informacji technicznych niezbędnych do opracowania dokumentacji konstrukcyjnej,
 • ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu, zapewnienie wsparcia technicznego,
 • konsultacje i wsparcie techniczne na etapie produkcji i badań wyrobu,
 • definiowanie ryzyk projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji konstrukcyjnej (np. w kontekście pozyskania informacji od kooperantów, możliwość spełnienia wymagań zawartych w umowie),
 • udział i prowadzenie szkoleń w zakresie technicznym wg swoich kompetencji dla użytkowników wyrobu końcowego,
 • zgłaszanie propozycji obsługi ryzyk w uzgodnieniu z zespołem konstrukcyjnym,
 • opracowywanie dokumentacji konstrukcyjnej w ramach realizowanego projektu.

 

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • wykształcenie lub certyfikacja (Prince2, PMI) w obszarze zarządzania i/lub zarządzania projektami- mile widziane,
 • minimum dwuletnie doświadczenie w firmie o specjalizacji produkcyjnej (preferowana branża zbrojeniowa),
 • doświadczenie i wiedza w obszarze technicznym (mechanika, elektryka, elektronika, rozwiązania dziedziny ICT), w tym umiejętność pracy z rysunkiem technicznym,
 • znajomość oprogramowania AutoCad i Inventor/SolidWorks lub podobne,
 • kompetencje pozwalające na zarządzanie podległym zespołem,
 • język angielski na poziomie umożliwiającym pracę na konkretnych projektach (techniczny).
 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (KRK) – niekaralność
 • Orzeczenie lekarskie dedykowane do ww. specyfikacji pracy
 • Orzeczenie psychologiczne jw.

 

Oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą),
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy.
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS w tym wczasy pod gruszą, karta sportowa Medicover Sport),

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zadania:

 • Wykonywanie obróbki ślusarskiej elementów złożonych kształtach i klasach dokładności określonych wg. dokumentacji technicznej.
 • Obsługa różnego typu maszyn i urządzeń np. nożyce gilotynowe, prasy, wiertarki, przecinarki, szlifierki kątowe, suwnicy.
 • Montaż i uruchomienie zespołów mechanicznych.
 • Zabudowa i adaptacja kabin kontenerowych.
 • Integracja kabin z pojazdem bazowym.
 • Wsparcie zadań logistycznych związanych z przebazowaniem wyrobów.

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe,
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania obróbki ślusarskich oraz czytania dokumentacji technicznej/
 • Znajomość oprogramowania MS Office, mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu,
 • Asertywność, nastawienie na realizację zadań.
 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (KRK) – niekaralność
 • Orzeczenie lekarskie dedykowane do ww. specyfikacji pracy
 • Orzeczenie psychologiczne jw.

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji,
 • Pracę w ciekawych projektach oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań,
 • Pakiet medyczny,
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS w tym wczasy pod gruszą, karta sportowa Medicover Sport),


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Obowiązki:

 • Wykonywanie dokumentacji technicznej dla instalacji zasilających obejmujących między innymi agregaty prądotwórcze, zasilacze awaryjne, zasilacze prądu stałego,
 • Wykonywanie dokumentacji technicznej rozdzielnic elektrycznych w aparatowniach łączności,
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu koncepcji nowych wyrobów,
 • Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w celu optymalizacji projektu,
 • Przygotowywanie koncepcji i analiz technicznych nowych wyrobów,
 • Opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, dokumentacji technicznej wyrobu/zespołów w zakresie zgodnym opracowaną koncepcją lub z potrzebami Zamawiającego,
 • Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej i dostosowanie jej do nowych rozwiązań technologicznych lub nowych wymagań Zamawiającego,
 • Opracowywanie, w zakresie własnych kompetencji, wymagań technicznych na materiały potrzebne do produkcji skonstruowanych zespołów,
 • Opracowywanie w wymaganych przypadkach instrukcji sprawdzania skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Wsparcie merytoryczne i ocena wyników badań laboratoryjnych skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Ścisła współpraca z innymi konstruktorami oraz innymi pracownikami Spółki w trakcie realizacji powierzonych zadań,
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją modeli lub prototypów skonstruowanych wyrobów/zespołów.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: elektrotechnika i pokrewne,
 • Doświadczenie w branży produkcyjnej, projektowej lub serwisu,
 • Umiejętność przygotowywania dokumentacji konstrukcyjnej w programie AutoCad, znajomość Autodesk Inventor będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność przygotowywania dokumentów w programach pakietu Microsoft Office,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej.
 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (KRK) – niekaralność
 • Orzeczenie lekarskie dedykowane do ww. specyfikacji pracy
 • Orzeczenie psychologiczne jw.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS w tym wczasy pod gruszą, karta sportowa Medicover Sport),

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.


Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Obowiązki:

 • Wykonywanie schematów ideowych dla instalacji systemowej i teleinformatycznej w kabinach łączności
 • Wykonywanie dokumentacji technicznej okablowania zasilania i systemowego,
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu koncepcji nowych wyrobów,
 • Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w celu optymalizacji projektu,
 • Przygotowywanie koncepcji i analiz technicznych nowych wyrobów,
 • Opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, dokumentacji technicznej wyrobu/zespołów,
 • Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej i dostosowanie jej do nowych rozwiązań technologicznych lub nowych wymagań,
 • Opracowywanie, w zakresie własnych kompetencji, wymagań technicznych na materiały potrzebne do produkcji skonstruowanych zespołów,
 • Opracowywanie instrukcji sprawdzania skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego i autorskiego nad realizacją modeli lub prototypów skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Wsparcie merytoryczne badań laboratoryjnych skonstruowanych wyrobów/zespołów oraz ocena wyników tych badań,
 • Ścisła współpraca z innymi konstruktorami oraz innymi pracownikami Spółki w trakcie realizacji powierzonych zadań,
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją modeli lub prototypów skonstruowanych wyrobów/zespołów.

 

Wymagania:

 • Wykształcenia wyższe, preferowane kierunki: elektronika, informatyka, telekomunikacja lub pokrewne,
 • Doświadczenie w branży produkcyjnej, projektowej lub serwisu,
 • Umiejętność przygotowywania dokumentacji konstrukcyjnej w programie AutoCad, znajomość Autodesk Inventor będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność przygotowywania dokumentów w programach pakietu Microsoft Office,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej,
 • Znajomość systemów łączności bezprzewodowej,
 • Znajomość projektowania i konfiguracji sieci komputerowych,
 • Znajomość projektowania instalacji alarmowych będzie dodatkowym atutem.
 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (KRK) – niekaralność
 • Orzeczenie lekarskie dedykowane do ww. specyfikacji pracy
 • Orzeczenie psychologiczne jw.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS w tym wczasy pod gruszą, karta sportowa Medicover Sport),

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Twój zakres obowiązków:

 • Kreatywne projektowanie nowych rozwiązań technicznych w ramach prowadzonych zamówień na potrzeby Sił Zbrojnych RP, MSWiA oraz firm i instytucji cywilnych;
 • Opracowanie wstępnych koncepcji technicznych;
 • Przygotowanie danych technicznych do wyceny projektów;
 • Współpraca z podmiotami wojskowymi, uczelniami, a także firmami krajowymi i zagranicznymi w zakresie inżynierii systemów łączności i informatyki;
 • Identyfikacja problemów i aktywne poszukiwanie rozwiązań;
 • Bieżąca obsługa administracyjna projektów, prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji związanej z realizacją projektów;
 • Stały kontakt z klientami i wsparcie merytoryczne podczas procesu realizacji projektów;
 • Dokumentowanie i raportowanie wykonanych doświadczeń;
 • Analizowanie uzyskanych wyników;
 • Aktywne szukanie współpracy z instytucjami naukowymi;

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne;
 • Doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu projektów;
 • Preferowane doświadczenie w pracy w jednostkach wojskowych MON lub MSWiA;
 • Doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu projektów;
 • Znajomość aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji i rozliczania projektów;
 • Umiejętność koordynowania kilku projektów jednocześnie;
 • Praktyczna znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Odpowiedzialność, samodzielność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • Mile widziany certyfikat w zakresie zarządzania projektami np. Agile, Prince 2.

 

To oferujemy:

 • Stabilne miejsce pracy;
 • Szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji;
 • Umowę o pracę;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą);
 • Ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego;
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS w tym wczasy pod gruszą, karta sportowa Medicover Sport),

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)”.
Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zadania:

 • Przygotowywanie i montaż wiązek kablowych oraz podzespołów elektrycznych i elektronicznych wg dokumentacji wykonawczej,
 • Naprawy podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
 • Montaż, uruchamianie i weryfikacja poprawności działania instalacji elektrycznych i systemowych w kontenerach,
 • Współpraca z innymi działami Spółki, np. kontrola jakości, dział konstrukcyjno-technologiczny.

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe,
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie wytwarzania zespołów elektrycznych, wiązek kablowych, montażu gotowych wyrobów,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Znajomość oprogramowania MS Office, mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu,
 • Asertywność, nastawienie na realizację zadań.
 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (KRK) – niekaralność
 • Orzeczenie lekarskie dedykowane do ww. specyfikacji pracy
 • Orzeczenie psychologiczne jw.

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji,
 • Pracę w ciekawych projektach oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań,
 • Pakiet medyczny,
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS w tym wczasy pod gruszą, karta sportowa Medicover Sport),

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Nie znalazłeś interesującej Cię oferty?

Dodaj swój profil do bazy Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.

Klauzule

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „RODO”, proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w WZŁ Nr 1 S.A. oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przedstawione klauzule podpisane należy załączyć do CV.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym (kod 05-130), zwane dalej „WZŁ Nr1 S.A”, „Administratorem”.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ Nr 1 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iodo@wzl1.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZŁ Nr 1 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZŁ Nr 1 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane przez jeden rok lub do momentu cofnięcia zgody.
7. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji.
I10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@wzl1.com.pl.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi,
ze studentami 3-ego ,4-ego i 5-ego roku na kierunkach bezpieczeństwo,
informatyka oraz kierunki inżynieryjno – techniczne.

Benefity

Prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin
Pracowniczy program emerytalny
Premie i dodatki
Szkolenia i kursy
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Bony świąteczne
Ubezpieczenie na życie