Kariera

Zbroimy się
w kompetencje

Wybranym kandydatom
oferujemy:

Ciekawą i atrakcyjną pracę 

w firmie o ugruntowanej pozycji

Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kompetencji i osiąganych wyników w pracy

Przyjazną atmosferę w pracy

i szerokie kontakty zewnętrzne

Praca przy ciekawych projektach na rzecz obronności
Możliwości doskonalenia zawodowego i awansu
HR-owe dni otwarte dla pracowników

Zatrudnimy pracowników

Twój zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie opisów przedmiotu zamówień
 • Prowadzenie postępowań na platformie zakupowej, celem wyłonienia wykonawcy
 • Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami na terenie Spółki
 • Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem i sposobem realizacji robót budowlanych, w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego
 • Kontrolowanie jakości wykonanych robót
 • Zatwierdzanie materiałów budowlanych, urządzeń oraz dostaw wykonawców
 • Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy
 • Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie wykonywanych robót
 • Uczestnictwo w odbiorze robót i inwestycji oraz innych czynnościach dotyczących stwierdzenia wad i usterek w robotach budowlanych
 • Udział w naradach koordynacyjnych
 • Dokonywanie wpisów do dziennika budowy
 • Kontrola i potwierdzanie ksiąg obmiaru
 • Dbałość o bezpieczeństwo robót
 • Uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku
 • Opiniowanie rozwiązań zamiennych do projektu wykonawczego i wszelkich projektów technicznych
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem jej wykonalności, zgodności z przepisami, ze stanem istniejącym
 • Sprawdzanie dokumentacji powykonawczej i współpracy przy jej kompletowaniu

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe: techniczne
 • 10 lat doświadczenia w pracy na podobnych stanowisku
 • Znajomość programów AutoCad. Revit, Solid
 • Uprawnienia konstrukcyjno - budowlane
 • Umiejętność przygotowywania kalkulacji technicznych przy przygotowaniu zapytań ofertowych, ofert, umów
 • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • Umiejętności analityczne, samodzielność, odpowiedzialność, dobre umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne
 • Odporność na stres /umiejętność pracy pod presją czasu
 • Terminowość
 • Rozwinięte umiejętności związane z koordynacją i zarządzaniem robotami
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych i praktyczna umiejętność
 • Znajomość branży zbrojeniowej lub pokrewnych - mile widziane
 • Prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem

 

To oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Karta sportowa na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie języka angielskiego, ubezpieczenie grupowe, Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.

Zadania:

 • Kontrola poprawności przygotowania materiału do spawania,
 • Spawanie konstrukcji metalowych zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • Spawanie blach do grubości 10 mm, profili konstrukcyjnych stalowych i aluminiowych,
 • Kontrola wykonanych spawów,
 • Weryfikacja wykonanego detalu na zgodność z dokumentacją techniczną,
 • Obsługa urządzeń spawalniczych,
 • Współpraca z przedstawicielami innych komórek organizacyjnych w zakresie prac spawalniczych.

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe,
 • Książeczka spawacza – mile widziane aktualne certyfikaty,
 • Doświadczenie zawodowe w zawodzie spawacza,
 • Znajomość rysunku technicznego,
 • Doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu,
 • Doświadczenie w pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji,
 • Pracę w ciekawych projektach oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań,
 • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą, karta sportowa, dofinansowanie do posiłków),
 • Dobrą atmosferę pracy.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • kierowanie zespołem konstrukcyjnym liczącym 20 osób,
 • bieżące monitorowanie w ramach cyklicznych przeglądów terminowego i jakościowego wykonywania powierzonych zadań konstruktorom w ramach zespołów konstrukcyjnych dla kliku projektów jednocześnie,
 • zapewnienie rozwoju kompetencji pracowników niezbędnych do realizacji projektów.

 

Kompetencje, których szukamy:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie na zbliżonym stanowisku w firmie produkcyjnej przy produkcji jednostkowej/małoseryjnej, w zakresie pracy z zespołem konstrukcyjnym,
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami,
 • znajomość oprogramowania AutoCad, Inventor,MS Office,
 • doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu),
 • umiejętność ustalania priorytetów dla zespołu, samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym,
 • mile widziana znajomość branży zbrojeniowej,
 • dodatkowym atutem będzie Posiadane Poświadczenia Bezpieczeństwa o klauzuli TAJNE, NATO SECRET, EU SECRET.

 

W ramach współpracy oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą, karta sportowa),
 • nagrodę kwartalną,
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • ocena zgodności wyrobów, usług oraz planowanie cyklu badań,
 • wykonywanie pomiarów, zgodnie z dokumentacją, realizacja badań, testów wyrobów,
 • prowadzenie audytów u dostawców,
 • zarządzanie reklamacją wyrobów,
 • zarządzanie procesami uzyskania jakości wyrobów.

 

Kompetencje, których szukamy:

 • wykształcenie średnie techniczne- mile widziane wyższe techniczne,
 • doświadczenie na podobnym lub zbliżonym stanowisku związane z zarządzaniem projektami, zarządzaniem jakością, kontrolą jakości
 • umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi, dokumentacją techniczną,
 • znajomość MS Office, narzędziami do zarządzania projektami,
 • tworzenie harmonogramów, mile widziana znajomość MS Project, analizy danych i zarządzania ryzykiem,
 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności analityczne, systematyczność w pracy, zdolności organizacyjne, samodzielność.

 

W ramach współpracy oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, karta sportowa na preferencyjnych warunkach, wczasy pod gruszą),
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • ocena zgodności wyrobów, usług,
 • analizowanie powstałych niezgodności,
 • opracowywanie dokumentacji Kontroli Jakości,
 • realizacja reklamacji wyrobów.

 

Kompetencje, których szukamy:

 • wykształcenie średnie ogólne/techniczne- mile widziane wyższe,
 • doświadczenie na podobnym lub zbliżonym stanowisku,
 • umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi oraz dokumentacją techniczną,
 • prawo jazdy kat. B,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności analityczne, systematyczność w pracy, zdolności organizacyjne, samodzielność.

 

W ramach współpracy oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, karta sportowa na preferencyjnych warunkach, wczasy pod gruszą),
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Twój zakres obowiązków:

 • Przygotowanie kalkulacji technicznych dla zapytań ofertowych i ofert,
 • Analiza projektów umów potencjalnych klientów, w tym Agencji Uzbrojenia w zakresie technicznym,
 • Udział w negocjacjach technicznych i handlowych z partnerami biznesowymi we współdziałaniu z Radcami Prawnymi oraz innymi Pracowników Spółki zaangażowanymi w przygotowanie umów,
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych oraz innych dokumentów, w tym w szczególności projektówumów, listów intencyjnych w zakresie technicznym,
 • Wsparcie Komórek organizacyjnych Działu w zakresie wdrażania nowych rozwiązań technicznych oraz rozwoju ofert dla klientów sektora militarnego i pozamilitarnego,
 • Współpraca z technicznymi komórkami Spółki w zakresie projektów będących w fazie rozwojowej i wykonawczej.

 

Nasze wymagania:

 • Wyższe wykształcenie o profilu technicznym, handlowym, prawnym, ekonomicznym lub podobnym,
 • Umiejętność przygotowywania kalkulacji technicznych przy przygotowaniu zapytań ofertowych, ofert, umów handlowych,
 • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office ze szczególnym uwzględnieniem programu WORD, EXCEL POWER POINT oraz innych urządzeń biurowych,
 • Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze,
 • Umiejętności analityczne, samodzielność, odpowiedzialność, dobre umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne,
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych i praktyczna umiejętność
 • Znajomość branży zbrojeniowej lub pokrewnych (szczególnie w obszarze telekomunikacji i pokrewnych)-mile widziane,
 • Znajomość języka angielskiego (i innych) - bardzo mile widziana,
 • Prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem.

 

To oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Karta sportowa na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie języka angielskiego, ubezpieczenie grupowe, Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.

Twój zakres obowiązków:

 • Kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym:
 • przygotowywanie i negocjowanie projektów umów/zamówień i aneksów na potrzeby współpracy z klientami i kooperantami zagranicznymi oraz instytucjami badawczymi i związanych z nimi dokumentów,
 • przygotowanie zapytań ofertowych, w tym w języku angielskim,
 • udział w przygotowaniu ofert dla klientów.
 • Opracowywanie pozostałych dokumentów handlowych w zakresie kompetencji Wydziału Planowania i Umów Zagranicznych.
 • Udział w wykonywaniu sprawozdań korporacyjnych.
 • Udział w opracowywaniu planów sprzedaży firmy.

 

Nasze wymagania:

 • Wyższe wykształcenie o profilu handlowym, prawnym, ekonomicznym, technicznym lub podobnym
 • Umiejętność przygotowywania dokumentów handlowych przede wszystkim kalkulacji ofert oraz umów, dokumentów przetargowych, itp.
 • Dobra znajomość obsługi komputera ((MS Office ze szczególnym uwzględnieniem programu WORD, EXCEL, POWER POINT) oraz innych urządzeń biurowych,
 • Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze,
 • Umiejętności analityczne, samodzielność, odpowiedzialność, dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych i praktyczna umiejętność stosowania procedur przetargowych,
 • Znajomość branży zbrojeniowej lub pokrewnych (szczególnie w obszarze łączności i pokrewnych)-mile widziane,
 • Znajomość języka angielskiego (i innych) – min. B2 lub równoważny,
 • Prawo jazdy kat. B-mile widziane.

 

To oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Kartę sportowa na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie języka angielskiego, ubezpieczenie grupowe, Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.

Twój zakres obowiązków:

 • Kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym:
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby postępowań przetargowych;
 • przygotowanie zapytań ofertowych;
 • przygotowywanie ofert dla klientów;
 • przygotowywanie i weryfikacja projektów umów i aneksów na potrzeby współpracy z klientami i kooperantami oraz związanych z nimi dokumentów
 • Opracowywanie pozostałych dokumentów handlowych w zakresie kompetencji Biura Handlowego.
 • Udział w wykonywaniu sprawozdań korporacyjnych.
 • Udział w opracowywaniu planów sprzedaży firmy.

 

Nasze wymagania:

 • Wyższe wykształcenie o profilu handlowym, prawnym, ekonomicznym, technicznym lub podobnym
 • Umiejętność przygotowywania dokumentów handlowych przede wszystkim kalkulacji ofert oraz umów, dokumentów przetargowych, itp.
 • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office ze szczególnym uwzględnieniem programu EXCEL) oraz innych urządzeń biurowych,
 • Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze,
 • Umiejętności analityczne, samodzielność, odpowiedzialność, dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych i praktyczna umiejętność stosowania procedur przetargowych,
 • Znajomość branży zbrojeniowej lub pokrewnych (szczególnie w obszarze łączności i pokrewnych)-mile widziane,
 • Znajomość języka angielskiego (i innych) - bardzo mile widziana,
 • Prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem.

 

To oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Kartę sportowa na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie języka angielskiego, ubezpieczenie grupowe, Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.

Zadania:

 • Przygotowanie powierzchni zgodnie z dokumentacją techniczną w zakresie piaskowania i śrutowania, szlifowania, odtłuszczania, czyszczenia.
 • Zabezpieczenie przed lakierowaniem według dokumentacji technicznej.
 • Lakierowanie powierzchni zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej.
 • Weryfikacja poprawności działania infrastruktury wykorzystywanej do przygotowania powierzchni i prowadzenia lakierowania.
 • Bieżące przekazywanie informacji o stanie infrastruktury.
 • Właściwe użytkowanie przyrządów pomiarowych (miernik grubości lakieru, itp.)

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe,
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowania i wykonywania powłok lakierniczych oraz czytania dokumentacji technicznej.
 • Znajomość oprogramowania MS Office, mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu,
 • Asertywność, nastawienie na realizację zadań.

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji,
 • Pracę w ciekawych projektach oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań,
 • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą, karta sportowa)
 • Dobrą atmosferę pracy.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • Planowanie, konstruowanie, rozwój istniejących i nowych urządzeń oraz linii montażowych i produkcyjnych,
 • Rekomendacje i wprowadzanie nowych metod pracy i organizacji produkcji,
 • Nadzór techniczny nad kolejnymi fazami produkcji wyrobu/procesami produkcyjnymi i wsparcie pracowników Spółki w doborze materiałów, narzędzi i urządzeń.
 • Prowadzenie nadzoru nad aktualnością dokumentacji produkcyjnej oraz technicznej maszyn i urządzeń,
 • Analiza występujących problemów produkcyjnych, proponowanie i prowadzenie działań mających na celu ich rozwiązanie lub minimalizację wpływu na działania produkcyjne,
 • Przygotowanie dokumentacji procesowej zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie wymagań procesowych, jakościowych, technik i metod pracy,
 • Kształtowanie technologicznej dyscypliny pracy,
 • Nadzór nad kontrolą międzyoperacyjną,
 • Wsparcie wydziału produkcji w zakresie kwestii jakościowych, bezpieczeństwa, redukcji kosztów, optymalizacji i innych.

 

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie techniczne, średnie lub wyższe,
 • Kilkuletnie doświadczenie na zbliżonym stanowisku w firmie produkcyjnej przy produkcji jednostkowej/małoseryjnej, w zakresie optymalizacji i usprawniania procesów, prowadzenia projektów produkcyjnych w międzynarodowym środowisku,
 • Mile widziana znajomość branży zbrojeniowej.
 • Znajomość oprogramowania MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • Doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu,
 • Asertywność, nastawienie na realizację zadań,
 • W związku z pracą przy wytwarzaniu i obrocie wyrobami koncesjonowanymi kandydat powinien dostarczyć:
  1. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (KRK) - niekaralność  
  2. Orzeczenie lekarskie dedykowane do ww. specyfikacji pracy
  3. Orzeczenie psychologiczne jw.

 

To oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą),
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)”.
Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Twój zakres obowiązków:

 • Realizacja zadań związanych z wykonywaniem audytu wewnętrznego w zakresie działalności zapewniająceji doradczej, prowadzonych w sposób niezależny
  i obiektywny, których celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności Spółki,
 • Określenie zasad funkcjonowania oraz dokonywanie oceny i analiz funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Spółce,
 • Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych i po audytowych,
 • Nadzór nad wprowadzaniem rekomendacji poaudytowych,
 • Monitorowanie i wsparcie wdrażania rekomendacji,
 • Dokumentowanie wykonanych procedur audytowych,
 • Współpraca w ramach zespołu audytowego.

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie licencjata,
 • Posiadanie Certyfikatu CIA i CRMA,
 • Znajomość WSK,norm ISO oraz AQAP, metodologii Lean Manufacturing i Management, systemu 5S,
 • Doświadczenie min. 5 lat w branży związanej z produkcją na potrzeby wojska - mile widziane,
 • Znajomość przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości, prawa gospodarczego , handlowego, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz przepisów branżowych w obszarze działalności Spółki,
 • Znajomość przepisów oraz regulacji z zakresu Compliance,
 • Posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli min. POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mające na celu uzyskanie właściwego poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Umiejętności analityczne,
 • Efektywnie komunikowanie się z pracownikami na różnych szczeblach organizacji.

 

To oferujemy:

 • Stabilne miejsce pracy;
 • Szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji;
 • Umowę o pracę;
 • Pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą);
 • Ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego;
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)”.
Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • Monitorowanie i raportowanie realizacji prowadzonych projektów w zakresie zgodności z umową,
 • Przygotowywanie i uzgadnianie harmonogramów projektów,
 • Zarządzanie i koordynacja procesów dostarczania powierzonych do realizacji projektów,
 • Odpowiedzialność za identyfikację ryzyka, monitorowanie i raportowanie ryzyka
  w projekcie,
 • Rekomendacje w zakresie rozwiązań strategicznych, ustalania priorytetów
  dla realizowanych zadań oraz wykorzystania zasobów,
 • Koordynacja w zakresie komunikacji z Klientami wewnętrznym i zewnętrznym
  w ramach prowadzonych projektów,
 • Udział w procesie negocjacji umów z perspektywy ich przyszłej realizacji w strukturze projektu,
 • Nadzór nad terminową i jakościową realizacją zadań zadeklarowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne,
 • Organizowanie spotkań z interesariuszami projektu, przeglądu projektów.

 

Kompetencje, których szukamy:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość metodologii zarządzania projektami,
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami,
 • znajomość pakietu MS Office (w tym MS Project),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, orientacja na szczegóły i rzetelność,
 • otwartość na nową wiedzę i doświadczenia.

 

W ramach współpracy oferujemy:

 • stabilne i rozwojowe miejsce pracy,
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji,
 • umowę o pracę,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, wczasy pod gruszą),
 • ciekawe projekty w branży przemysłu obronnego,
 • przyjazną atmosferę pracy. 
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS w tym wczasy pod gruszą, karta sportowa Medicover Sport),

Zakres zadań i odpowiedzialności:

 • Obsługa frezarek 5-osiowych oraz znajomość sterownika firmy OKUMA za sterowaniem: OSP-P300,
 • Obsługa frezarek 3-osiowych oraz znajomość sterownika firmy Heidenhain Itnc 530,
 • Obsługa tokarek 3-osiowych oraz znajomość sterownika firmy OKUMA za sterowaniem: OSP-P300,
 • Dobra znajomość rysunku technicznego,
 • Dobór oprzyrządowania i przygotowanie maszyny do pracy, dobór parametrów obróbki,
 • Obsługa i wykonywanie prac na maszynach skrawających (tokarki, frezarki) konwencjonalnych, CNC zgodnie z dokumentacją wykonawczą,
 • Weryfikacja zgodności programu technologicznego (obróbczego) z dokumentacją techniczną,
 • Sprawdzenie poprawności wykonanego detalu na zgodność z dokumentacją techniczną,
 • Zgłoszenie uwag w zakresie poprawek do programu technologicznego i dokumentacji,
 • Posługiwanie się przyrządami pomiarowymi (suwmiarka, mikromierz, płytki wzorcowe).

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe,
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie obróbki skrawaniem i obsługi maszyn konwencjonalnych, CNC oraz czytania dokumentacji technicznej,
 • Znajomość oprogramowania MS Office,
 • Doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność i operatywność w działaniu,
 • Nastawienie na realizację postawionych celów i zadań,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.

 

W ramach współpracy oferujemy:

 • pracę w firmie o stabilnej pozycji,
 • współudział w ciekawych projektach oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS w tym wczasy pod gruszą, karta sportowa Medicover Sport, dofinansowanie do posiłków),
 • przyjazną atmosferę pracy.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zadania:

 • Wykonywanie obróbki ślusarskiej elementów złożonych kształtach i klasach dokładności określonych wg. dokumentacji technicznej.
 • Obsługa różnego typu maszyn i urządzeń np. nożyce gilotynowe, prasy, wiertarki, przecinarki, szlifierki kątowe, suwnicy.
 • Montaż i uruchomienie zespołów mechanicznych.
 • Zabudowa i adaptacja kabin kontenerowych.
 • Integracja kabin z pojazdem bazowym.
 • Wsparcie zadań logistycznych związanych z przebazowaniem wyrobów.

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe,
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania obróbki ślusarskich oraz czytania dokumentacji technicznej/
 • Znajomość oprogramowania MS Office, mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu,
 • Asertywność, nastawienie na realizację zadań.
 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (KRK) – niekaralność
 • Orzeczenie lekarskie dedykowane do ww. specyfikacji pracy
 • Orzeczenie psychologiczne jw.

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji,
 • Pracę w ciekawych projektach oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań,
 • Pakiet medyczny,
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS w tym wczasy pod gruszą, karta sportowa Medicover Sport),


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Obowiązki:

 • Wykonywanie dokumentacji technicznej dla instalacji zasilających obejmujących między innymi agregaty prądotwórcze, zasilacze awaryjne, zasilacze prądu stałego,
 • Wykonywanie dokumentacji technicznej rozdzielnic elektrycznych w aparatowniach łączności,
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu koncepcji nowych wyrobów,
 • Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w celu optymalizacji projektu,
 • Przygotowywanie koncepcji i analiz technicznych nowych wyrobów,
 • Opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, dokumentacji technicznej wyrobu/zespołów w zakresie zgodnym opracowaną koncepcją lub z potrzebami Zamawiającego,
 • Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej i dostosowanie jej do nowych rozwiązań technologicznych lub nowych wymagań Zamawiającego,
 • Opracowywanie, w zakresie własnych kompetencji, wymagań technicznych na materiały potrzebne do produkcji skonstruowanych zespołów,
 • Opracowywanie w wymaganych przypadkach instrukcji sprawdzania skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Wsparcie merytoryczne i ocena wyników badań laboratoryjnych skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Ścisła współpraca z innymi konstruktorami oraz innymi pracownikami Spółki w trakcie realizacji powierzonych zadań,
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją modeli lub prototypów skonstruowanych wyrobów/zespołów.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: elektrotechnika i pokrewne,
 • Doświadczenie w branży produkcyjnej, projektowej lub serwisu,
 • Umiejętność przygotowywania dokumentacji konstrukcyjnej w programie AutoCad, znajomość Autodesk Inventor będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność przygotowywania dokumentów w programach pakietu Microsoft Office,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej.
 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (KRK) – niekaralność
 • Orzeczenie lekarskie dedykowane do ww. specyfikacji pracy
 • Orzeczenie psychologiczne jw.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS w tym wczasy pod gruszą, karta sportowa Medicover Sport),

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.


Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Obowiązki:

 • Wykonywanie schematów ideowych dla instalacji systemowej i teleinformatycznej w kabinach łączności
 • Wykonywanie dokumentacji technicznej okablowania zasilania i systemowego,
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu koncepcji nowych wyrobów,
 • Kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w celu optymalizacji projektu,
 • Przygotowywanie koncepcji i analiz technicznych nowych wyrobów,
 • Opracowywanie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, dokumentacji technicznej wyrobu/zespołów,
 • Aktualizacja istniejącej dokumentacji technicznej i dostosowanie jej do nowych rozwiązań technologicznych lub nowych wymagań,
 • Opracowywanie, w zakresie własnych kompetencji, wymagań technicznych na materiały potrzebne do produkcji skonstruowanych zespołów,
 • Opracowywanie instrukcji sprawdzania skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego i autorskiego nad realizacją modeli lub prototypów skonstruowanych wyrobów/zespołów,
 • Wsparcie merytoryczne badań laboratoryjnych skonstruowanych wyrobów/zespołów oraz ocena wyników tych badań,
 • Ścisła współpraca z innymi konstruktorami oraz innymi pracownikami Spółki w trakcie realizacji powierzonych zadań,
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją modeli lub prototypów skonstruowanych wyrobów/zespołów.

 

Wymagania:

 • Wykształcenia wyższe, preferowane kierunki: elektronika, informatyka, telekomunikacja lub pokrewne,
 • Doświadczenie w branży produkcyjnej, projektowej lub serwisu,
 • Umiejętność przygotowywania dokumentacji konstrukcyjnej w programie AutoCad, znajomość Autodesk Inventor będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność przygotowywania dokumentów w programach pakietu Microsoft Office,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i tworzenie dokumentacji technicznej,
 • Znajomość systemów łączności bezprzewodowej,
 • Znajomość projektowania i konfiguracji sieci komputerowych,
 • Znajomość projektowania instalacji alarmowych będzie dodatkowym atutem.
 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (KRK) – niekaralność
 • Orzeczenie lekarskie dedykowane do ww. specyfikacji pracy
 • Orzeczenie psychologiczne jw.

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pakiet świadczeń socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny i opiekę medyczną.
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS w tym wczasy pod gruszą, karta sportowa Medicover Sport),

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zadania:

 • Przygotowywanie i montaż wiązek kablowych oraz podzespołów elektrycznych i elektronicznych wg dokumentacji wykonawczej,
 • Naprawy podzespołów elektrycznych i elektronicznych,
 • Montaż, uruchamianie i weryfikacja poprawności działania instalacji elektrycznych i systemowych w kontenerach,
 • Współpraca z innymi działami Spółki, np. kontrola jakości, dział konstrukcyjno-technologiczny.

 

Oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie lub zawodowe,
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie wytwarzania zespołów elektrycznych, wiązek kablowych, montażu gotowych wyrobów,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • Znajomość oprogramowania MS Office, mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Doskonała organizacja pracy (także pod presją czasu), umiejętność ustalania priorytetów, samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu,
 • Asertywność, nastawienie na realizację zadań.
 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (KRK) – niekaralność
 • Orzeczenie lekarskie dedykowane do ww. specyfikacji pracy
 • Orzeczenie psychologiczne jw.

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o stabilnej pozycji,
 • Pracę w ciekawych projektach oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań,
 • Pakiet medyczny,
 • Dobrą atmosferę pracy.
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, PPE, ubezpieczenie grupowe, ZFŚS w tym wczasy pod gruszą, karta sportowa Medicover Sport),

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Nie znalazłeś interesującej Cię oferty?

Dodaj swój profil do bazy Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 S.A.

Klauzule

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „RODO”, proszę o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w WZŁ Nr 1 S.A. oraz klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przedstawione klauzule podpisane należy załączyć do CV.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z siedzibą w Zegrzu Południowym (kod 05-130), zwane dalej „WZŁ Nr1 S.A”, „Administratorem”.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ Nr 1 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iodo@wzl1.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZŁ Nr 1 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZŁ Nr 1 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane przez jeden rok lub do momentu cofnięcia zgody.
7. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji.
I10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@wzl1.com.pl.

Współpracujemy z uczelniami wyższymi,
ze studentami 3-ego ,4-ego i 5-ego roku na kierunkach bezpieczeństwo,
informatyka oraz kierunki inżynieryjno – techniczne.

Benefity

Prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin
Pracowniczy program emerytalny
Premie i dodatki
Szkolenia i kursy
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Bony świąteczne
Ubezpieczenie na życie