Mobilny Węzeł Łączności systemu WISŁA – faza I

Mobilny Węzeł Łączności to nowoczesna, cyfrowa aparatownia, która umożliwia współpracę ze stacjonarnymi i polowymi systemami SZ RP i NATO do klauzuli TAJNE i NATO SECRET włącznie. Stanowi punkt styku pomiędzy systemem IBCS a narodowymi systemami dowodzenia. Stworzona w ramach pierwszej fazy programu pozyskania przez Siły Zbrojne RP Zestawów Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Średniego Zasięgu WISŁA.

Przenośno Przewoźny Terminal Satelitarny PPTS-1,8 w.2

Przewoźno-Przenośny Terminal Satelitarny PPTS-1,8 – przeznaczony jest do zapewnienia wielopasmowej łączności na szczeblu operacyjnym i taktycznym.

Ruchoma Kancelaria Tajna RKT

Ruchoma Kancelaria Tajna RKT przystosowana jest do pełnienia funkcji wysokomobilnej kancelarii tajnej jako elementu stanowiska dowodzenia (SD) wszystkich szczebli dowodzenia i przeznaczona jest do przechowywania, udostępniania oraz przewożenia informacji niejawnych o klauzuli do ŚCIŚLE TAJNE.

Mobilny Terminal Satelitarny MTS-4,6

Mobilny Terminal Satelitarny 4,6 umożliwia uruchomienie sieci łączności satelitarnej w systemie TDMA lub SCPC (również jako stacja główna - hub) i dowiązanie się do istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej zarówno wojskowej jak i cywilnej.

Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC - 10/T

Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej w wersji transmisyjnej – RWŁC-10/T jest mobilnym centrum telekomunikacyjnym integrującym w sobie sieci komutacji strumieniowej oraz pakietowej.

Kategorie produktów

Mobilne Węzły Łączności

Zobacz więcej

Terminale Satelitarne

Zobacz więcej

Mobilne Maszty Antenowe

Zobacz więcej

Moduły Dowodzenia

Zobacz więcej
Opracowanie koncepcji
Opracowanie dokumentacji technicznej
Produkcja zamówienia
Zabezpieczenie serwisu i wsparcia technicznego
Wysoka jakość
Wsparcie techniczne

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Firma w okresie swojej działalności, jako główny integrator i dostawca realizowała programy Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie produkcji i modernizacji mobilnych systemów łączności polowej oraz programy Telekomunikacji Polskiej mobilnych systemów łączności cyfrowej.

Bądź na bieżąco

13 maja 2024

WZŁ-1 S.A. rozpoczęły II etap szkoleń dla użytkowników dokompletowanych aparatowni RWŁC10/T

19 kwietnia 2024

Satelitarne rozpoznanie i łączność w dobie zagrożeń - Debata Ekspercka z udziałem WZŁ Nr 1 S.A.

2 kwietnia 2024

Współpraca WZŁ-1 S.A. z Northrop Grumman przy realizacji zobowiązań offsetowych dla Programu WISŁA

29 marca 2024

Życzenia Wielkanocne

27 marca 2024

WZŁ-1 S.A. podjęły współpracę z Politechniką Warszawską w obszarze innowacji, badań i rozwoju technicznego

29 lutego 2024

Współpraca przy budowie Narodowego Systemu Rozpoznania Satelitarnego

23 lutego 2024

Porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną

16 lutego 2024

Testy Terminali Satelitarnych PPTS

Posiadamy własne
Laboratorium Badawcze

Posiadany sprzęt pomiarowy i wysoko wykwalifikowany personel pozwala oferować pomiary w laboratorium jak i u Klienta. Laboratorium świadczy także usługi konsultacyjne oraz pomoc w opracowywaniu programów badań.
Laboratorium