Mobilny Węzeł Łączności systemu WISŁA – faza I

Mobilny Węzeł Łączności to nowoczesna, cyfrowa aparatownia, która umożliwia współpracę ze stacjonarnymi i polowymi systemami SZ RP i NATO do klauzuli TAJNE i NATO SECRET włącznie. Stanowi punkt styku pomiędzy systemem IBCS a narodowymi systemami dowodzenia. Stworzona w ramach pierwszej fazy programu pozyskania przez Siły Zbrojne RP Zestawów Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej Średniego Zasięgu WISŁA.

Przenośno Przewoźny Terminal Satelitarny PPTS-1,8 w.2

Przewoźno-Przenośny Terminal Satelitarny PPTS-1,8 – przeznaczony jest do zapewnienia wielopasmowej łączności na szczeblu operacyjnym i taktycznym.

Ruchoma Kancelaria Tajna RKT

Ruchoma Kancelaria Tajna RKT przystosowana jest do pełnienia funkcji wysokomobilnej kancelarii tajnej jako elementu stanowiska dowodzenia (SD) wszystkich szczebli dowodzenia i przeznaczona jest do przechowywania, udostępniania oraz przewożenia informacji niejawnych o klauzuli do ŚCIŚLE TAJNE.

Mobilny Terminal Satelitarny MTS-4,6

Mobilny Terminal Satelitarny 4,6 umożliwia uruchomienie sieci łączności satelitarnej w systemie TDMA lub SCPC (również jako stacja główna - hub) i dowiązanie się do istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej zarówno wojskowej jak i cywilnej.

Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC - 10/T

Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej w wersji transmisyjnej – RWŁC-10/T jest mobilnym centrum telekomunikacyjnym integrującym w sobie sieci komutacji strumieniowej oraz pakietowej.

Kategorie produktów

Mobilne Węzły Łączności

Zobacz więcej

Terminale Satelitarne

Zobacz więcej

Mobilne Maszty Antenowe

Zobacz więcej

Moduły Dowodzenia

Zobacz więcej
Opracowanie koncepcji
Opracowanie dokumentacji technicznej
Produkcja zamówienia
Zabezpieczenie serwisu i wsparcia technicznego
Wysoka jakość
Wsparcie techniczne

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Firma w okresie swojej działalności, jako główny integrator i dostawca realizowała programy Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie produkcji i modernizacji mobilnych systemów łączności polowej oraz programy Telekomunikacji Polskiej mobilnych systemów łączności cyfrowej.

Bądź na bieżąco

18 października 2023

Życzenie z okazji Święta Wojsk Łączności i Informatyki

17 października 2023

I Etap realizacji Projektu MCC1 zakończony

13 października 2023

WZŁ-1 zakończyły pierwszy etap szkoleń dla użytkowników dokompletowanych aparatowni RWŁC 10/T

3 października 2023

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. zawarły z firmą Raytheon porozumienie ws. projektów komercyjnych dedykowanych dla II fazy Programu WISŁA

29 września 2023

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej za projekt „Mobilnej Platformy Kryminalistycznej”

25 września 2023

Prezentacja nowoczesnych systemów łączności dedykowana żołnierzom Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

15 września 2023

Wyróżnienie Specjalne Ministra Obrony Narodowej

8 września 2023

Nagroda Defender dla Mobilnego Węzła Łączności systemu WISŁA – MCC1

Posiadamy własne
Laboratorium Badawcze

Posiadany sprzęt pomiarowy i wysoko wykwalifikowany personel pozwala oferować pomiary w laboratorium jak i u Klienta. Laboratorium świadczy także usługi konsultacyjne oraz pomoc w opracowywaniu programów badań.
Laboratorium