Przenośno Przewoźny Terminal Satelitarny PPTS-1,8 w.2

Przewoźno-Przenośny Terminal Satelitarny PPTS-1,8 – przeznaczony jest do zapewnienia wielopasmowej łączności na szczeblu operacyjnym i taktycznym.

Ruchoma Kancelaria Tajna RKT

Ruchoma Kancelaria Tajna RKT przystosowana jest do pełnienia funkcji wysokomobilnej kancelarii tajnej jako elementu stanowiska dowodzenia (SD) wszystkich szczebli dowodzenia i przeznaczona jest do przechowywania, udostępniania oraz przewożenia informacji niejawnych o klauzuli do ŚCIŚLE TAJNE.

Polowa Kancelaria Kryptograficzna PKKs

Polowa Kancelaria Kryptograficzna przeznaczona jest do przyjmowania, przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych w miejscach chronionych, które zapewniają infrastrukturę energetyczną i teleinformatyczną.

Mobilny Terminal Satelitarny MTS-4,6

Mobilny Terminal Satelitarny 4,6 umożliwia uruchomienie sieci łączności satelitarnej w systemie TDMA lub SCPC (również jako stacja główna - hub) i dowiązanie się do istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej zarówno wojskowej jak i cywilnej.

Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC - 10/T

Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej w wersji transmisyjnej – RWŁC-10/T jest mobilnym centrum telekomunikacyjnym integrującym w sobie sieci komutacji strumieniowej oraz pakietowej.

Kategorie produktów

Ruchome Węzły Łączności Cyfrowej

Zobacz więcej

Polowe Kancelarie

Zobacz więcej

Terminale Satelitarne

Zobacz więcej

Mobilne Moduły Stanowisk Dowodzenia

Zobacz więcej
Opracowanie koncepcji
Opracowanie dokumentacji technicznej
Produkcja zamówienia
Zabezpieczenie serwisu i wsparcia technicznego
Wysoka jakość
Wsparcie techniczne

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.

Firma w okresie swojej działalności, jako główny integrator i dostawca realizowała programy Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie produkcji i modernizacji mobilnych systemów łączności polowej oraz programy Telekomunikacji Polskiej mobilnych systemów łączności cyfrowej.

Bądź na bieżąco

17 stycznia 2022

WZŁ-1 S.A. z pierwszym w Polsce akredytowanym Laboratorium, badającym odporność sprzętu wojskowego na impuls elektromagnetyczny

24 grudnia 2021

Życzenia Świąteczne

17 grudnia 2021

WZŁ-1 S.A. i SMAG podpisały umowę na dostawę mobilnych masztów antenowych

30 listopada 2021

WZŁ-1 S.A. z umową na dostawę Mobilnych Węzłów Łączności systemu Wisła

29 listopada 2021

WZŁ-1 S.A. z nową umową na zabezpieczenie systemu satelitarnego dla PKW

10 listopada 2021

Narodowe Święto Niepodległości

18 października 2021

Święto Wojsk Łączności i Informatyki

29 września 2021

Szkolenie dla użytkowników Polowych Kancelarii Kryptograficznych PKKs

Posiadamy własne
Laboratorium Badawcze

Posiadany sprzęt pomiarowy i wysoko wykwalifikowany personel pozwala oferować pomiary w laboratorium jak i u Klienta. Laboratorium świadczy także usługi konsultacyjne oraz pomoc w opracowywaniu programów badań.
Laboratorium