Produkty

Maszt Kratownicowy Ftm 34/9

Kontenery Wsparcia Technicznego

Kabina planowania działań F-OPS

Taktyczny Router Radiowy TRR-8

Mobilny Węzeł Łączności MCC1

Aparatownia Łączności Cyfrowej - Transmisyjna

Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia MMSD Oddział / Pododdział

Mobilny Moduł Stanowiska Dowodzenia MMSD

Terenowy Interwencyjny Wóz Dowodzenia Żandarmerii Wojskowej TIWD

Moduł Pocztowy

Punkt Wymiany Poczty Polowej PWPP

Kontener 20 ft szczelny elektromagnetycznie

Przewoźna Cyfrowa Linia Radiowa PCLR

Mobilna Cyfrowa Linia Radiowa MCLR

Mobilny Maszt Antenowy Ftm 36/9

Mobilny Maszt Antenowy Ftm 24/5 PL

Stanowisko Monitorowania Operacji Kryzysowej SMOK-3

Mobilna Platforma Kryminalistyczna MPK

Mobilny Terminal Satelitarny MTS-4,6

Przenośno-Przewoźny Terminal Satelitarny PPTS-1,8 v.2