Ruchoma Kancelaria Tajna RKT

 

Ruchoma Kancelaria Tajna RKT przystosowana jest do pełnienia funkcji wysokomobilnej kancelarii tajnej jako elementu stanowiska dowodzenia (SD) wszystkich szczebli dowodzenia i przeznaczona jest do przechowywania, udostępniania oraz przewożenia informacji niejawnych o klauzuli do ŚCIŚLE TAJNE.

 

 

 

 

 

RKT jako obiekt polowy wykonany na bazie kabiny typ 891P spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów (w brzmieniu z dnia 27 lipca 2017 r.) w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych,a także wytyczne SKW o powoływaniu kancelarii kryptograficznych.