Laboratorium

Laboratorium Badawcze

Wewnętrzne Stanowisko Pomiarowe do badania odporności na impuls elektromagnetyczny NEMP

Zewnętrzne Stanowisko Pomiarowe do badania odporności urządzeń na impuls elektromagnetyczny NEMP

Certyfikaty i Świadectwa