Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC-10/T

Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej w wersji transmisyjnej – RWŁC-10/T jest mobilnym centrum telekomunikacyjnym integrującym w sobie sieci komutacji strumieniowej oraz pakietowej. W wersji podstawowej, wyposażony w trzy radiolinie HCLOS o przypływowości do 34Mb/s (opcjonalnie 51 Mbit/s) pracujące w paśmie III+ (1,35 ÷ 2,69GHz), umożliwia zestawianie połączeń radiowych na dystansie do 50km. Interfejsy burtowe umożliwiają dowiązanie aparatowni do każdego obecnie istniejącego węzła łączności zarówno poprzez trakty cyfrowe jak i poprzez łącza pakietowe.

 

 

W oparciu o RWŁC-10/T można rozwinąć zintegrowane sieci informatyczne stanowiska dowodzenia zapewniając przy tym pełną gamę usług sieciowych. Serwer zainstalowany na pokładzie kabiny łączności dostosowany jest do wymogów aplikacji, które są wykorzystywane w Siłach Zbrojnych RP. 

Wyposażenie RWŁC-10/T w zestaw agregatów prądotwórczych oraz instalację sprzętu w szczelnym elekromagnetycznie kontenerze (2m x 2m x 3m), zapewnia bardzo dużą mobilność sprzętu oraz wysoką adoptowalność do każdych warunków środowiskowych. Dowodem tego jest wykorzystanie tego typu aparatowni we wszystkich misjach wojskowych prowadzonych przez Siły Zbrojne RP. Dodatkowym atutem wyrobu jest łatwa adaptacja do szczególnych wymogów użytkownika, zarówno pod kątem funkcjonalności, skalowalności i potencjału komutacyjnego po stronie kablowej jak i radiowej. Jest przystosowana do transportu kołowego oraz może być transportowana drogą kolejową, lotniczą i morską.