Kontener 20 ft szczelny elektromagnetycznie

Oferowane kontenery spełniają wymagania normy ISO 668 oraz przepisy Polskiego Rejestru Statków. Gwarantują transport drogą lądową, powietrzną i morską (do 7-u warstw). Posiadają szczelność elektromagnetyczną wymaganą zgodnie z Normą Obronną NO-06-A201. Kontenery mogą być zabudowane dowolnie i wyposażone w systemy łączności i informatyczne gwarantujące przetwarzanie informacji niejawnych oraz wielosystemową komunikację na bazie najnowszych rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych, w tym również łączność satelitarną.