Szkolenie dla użytkowników Polowych Kancelarii Kryptograficznych PKKs

We wrześniu b.r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A.  przeprowadziły szkolenia dla użytkowników Polowych Kancelarii Kryptograficznych PKKs.

 

Szkolenia z zakresu obsługi zostały przeprowadzone w trybie stacjonarnym, z podziałem zajęć na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

 

Zgodnie ze zobowiązaniami umownymi Spółka przekaże do końca września Polowe Kancelarie Kryptograficzne dla Sił Zbrojnych RP, tym samym zamykając drugi etap realizacji umowy na rok 2021.