Udział WZŁ-1 S.A. w ćwiczeniach NATO CWIX'20

W dniach 08 – 26.06. 2020r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. uczestniczą w ćwiczeniach NATO CWIX’2020. W ramach ćwiczeń testowany jest Zintegrowany Węzeł Łączności Cyfrowej (ZWLC POL CC-121). Jest to nowatorskie, innowacyjne rozwiązanie technologiczne WZŁ-1 S.A. w obszarze systemów łączności i wymiany danych, przewidywanym do wykorzystania na szczeblu taktycznym.

 

Celem testów jest potwierdzenie pełnej kompatybilności i interoperacyjności proponowanego rozwiązania WZŁ Nr 1 S.A. z innymi systemami łączności i wymiany danych SZ RP, jak również z systemami państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

 

W ramach ćwiczenia jednym z elementów transmisyjnych, współpracujących ze Zintegrowanym Węzłem Łączności Cyfrowej jest radiostacja szerokozakresowa RKP 8100 służąca do realizacji testów sprawdzających z Ośrodkiem Badawczo – Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. z Gdyni.